มศว ร่วมมือ ม.นวมินทราธิราช แถลง ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แถลงข่าวออนไลน์ “ ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที” (ชุดตรวจสำหรับค้นหายีนเชื้อไวรัส SAR-CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว) “ประหยัด ใช้งานง่าย ให้ผลเร็ว”โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว / รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ หัวหน้างานวิจัยชุดตรวจโควิด -19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที /  คุณพิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด แถลงข่าวออนไลน์งานวิจัย

ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที”
“แรงบันดาลใจที่เราได้ร่วมกันผลิตชุดตรวจโควิด-19 ที่รู้ผลเร็วนี้เพราะตอนนี้ไทยเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 2 ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ตรวจก็มีราคาแพงและโรงพยาบาลมีไม่พอ ผลตรวจก็รอค่อนข้างนานถึง 3-5 ชั่วโมง ถ้าหากใช้ชุดตรวจนี้ก็ช่วยย่นเวลาได้อย่างมาก ซึ่งงานวิจัยนี้เราได้รับทุนหลักๆ จาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช  ชุดตรวจนี้ใช้ตรวจหา
ตัวเชื้อเลยไม่ใช่การตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือแอนตี้บอตี้ ชุดตรวจของเราได้ผลค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
จริงๆ เราอยากให้การตรวจโควิด-19 มันเร็วที่สุด ใช้เวลาสั้นที่สุดครับ”
อธิการบดี มศว กล่าว
ด้านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า “เราใช้ห้องปฏิบัติการฝ่ายชีวโมเลกุล ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำคัญก็อย่างที่ท่านอธิการบดี มศว ได้กล่าว
ไว้ว่าคือการตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้ในการตรวจแบบมาตรฐานอยู่แล้ว แต่ในเบื้องต้นนี้
ยังไม่สามารถนำไปใช้ตรวจเองได้หรือซื้อไปตรวจเองได้ที่บ้าน แต่ทีมวิจัยคงมีการพัฒนา
ต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้ชุดตรวจได้ผลได้เร็ว ตรวจง่าย ประหยัดทรัพยากรครับ”

รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ หัวหน้างานวิจัย กล่าวว่า
“ชุดตรวจโควิด -19 หรือ COVID -19 D-TECT แบบรู้ผลเร็ว เป็นวิธีการที่ใช้ง่าย รู้ผลเร็วภายใน 90 นาที คือวิธี
RT-LAMP strip แบบขั้นตอนเดียวเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 โดยการผสมน้ำยากับตัวอย่าง เติม buffer และจุ่มแผ่นทดสอบ บ่มปฏิกิริยาที่ 61องศา แปลผลว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ติดเชื้อโควิด -19”

 

 

คุณพิสุทธิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด กล่าวในส่วนบริษัทผู้ผลิตชุดตรวจว่า “ทางบริษัทมีความพร้อมสามารถผลิตได้ทันที แต่ตอนนี้กำลังรอการอนุมัติจาก อย. อยู่ กำลังการผลิตคาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 6,000-7,000 ชุดต่อวัน ก็จะช่วยให้มีชุดตรวจนี้อย่างเพียงพอ”
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-649-5000 กด 0

 

Share