ศูนย์บริการวิชาการ มศว จับมือ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เปิดตัว โครงการ “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ไฟฟ้าฟอร์เทล “ความรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านการแสดงละครเวที”

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมตัวแทนคนรุ่นใหม่ จาก มศว เข้าร่วมงาน อาทิ “เฟม” ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล / ปลายฟ้า ศิระอาชา และ “สมิธ” ภาสวิชญ์ บูรณนัติ

จากการเปิดเผยของ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ซึ่งเป็นประธานเปิดงานและกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “โครงการไฟฟ้าฟอร์เทลเป็นโครงการแข่งขันเล่านิทานร่วมสมัยผ่านละครเวที เกี่ยวกับพลังงานสะอาด 3 ประเภท คือ แสงอาทิตย์ ขยะ ชีวมวล ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ท่านวิทยากร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะจากการรับชมนิทานละครเวทีเรื่อง “ไฟฟ้าฟอร์เทล” โดยการประยุกต์นำข้อมูลความรู้จากพลังงานสะอาดทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งก็คือ แสงอาทิตย์ ขยะ และชีวมวล ถ่ายทอดผ่านนิทานยอดฮิตอย่างซินเดอเรล่า จากทีมนักแสดงมืออาชีพอย่างทีม Magic Mirror ที่ทำให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน เสริมด้วยเหล่า influencer อย่าง เฟม ชวิน สมิธ ภาสวิชญ์ และ ปลายฟ้า ศิระอาชา มาช่วยสร้างสีสันพร้อมชักชวนน้องๆ ให้เข้าใจเรื่องราวของพลังงานสะอาดและการเสวนาเรื่อง “ความรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านการแสดงละครเวที” ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร กทม.


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดโซนนิทรรศการให้ความรู้ทั้งในรูปแบบบอร์ดความรู้และสื่อวีดิทัศน์บนจอแสดงผล ประกอบด้วยความรู้ด้านพลังงาน บทบาทหน้าที่ของ กกพ. และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมชิงรางวัลและทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท อีกทั้งโรงเรียนของทีมชนะเลิศ ยังจะได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง มูลค่า 600,000 บาท
“ไฟฟ้าฟอร์เทล” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และจดจำ พร้อมปลูกฝัง Mindset และทัศนคติที่ดีต่อพลังงานสะอาด จนสามารถบอกเล่าเรื่องราวพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขยะ และชีวมวล ในรูปแบบนิทานละครเวที ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. คาดหวังให้โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และซึมซับ Mindset และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยผ่านวิธีการเล่านิทานร่วมสมัย ในรูปแบบของละครเวที ผ่านสื่อ Online และ On Ground โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์ผลงานนิทานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะและพลังงานชีวมวล จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .doc และผลิต VDO คลิปสั้นเล่านิทานของตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบไฟล์ .mp4

  

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสมัคร และส่งผลงาน ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ โครงการ www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com หรือทางอีเมล์ :faifah4tale@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานสะอาด 3 ประเภทคือ แสงอาทิตย์ ขยะ ชีวมวล ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้เกิดการ เรียนรู้ รับรู้ จดจำ และเป็นมุมมองแนวคิดที่ติดตัวไปจนโต
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการและส่งผลงานในรูปแบบ บทนิทานและคลิปวิดีโอสั้นเล่าแนวคิดนิทาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ที่ เว็บไซต์ www.ไฟฟ้าฟอร์เทล.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Share