“ODS Fashion Week” สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา ในทางสร้างสรรค์

ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้จัดการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก โดยคณะอาจารย์และนักเรียนชมรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตวิถีสู่ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินแบบชุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยพวน เพื่อสืบสานและต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมของไทย ผสานกับความทันสมัยของแฟชั่นในยุคปัจจุบัน ณ ลานกิจกรรม B ฝ่ายมัธยม รร.สาธิต มศว องครักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563

 

อาจารย์ประสิทธิ์ ตึกขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ กล่าวว่า “กิจกรรม ODS Fashion Week เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านการสานสัมพันธ์ชุมชนและคุณลักษณะ (ERDI Model) อีกด้วย”

กิจกรรม ODS Fashion Week เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เห็นคุณค่า และความสำคัญ ของภูมิปัญญาส่งผลถึงการอนุรักษ์สืบไป รูปแบบของกิจกรรมจะให้นักเรียนประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยพวนซึ่งมีเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาของจังหวัดนครนายก ซึ่งผลงานนั้นออกแบบมาให้สามารถใช้ได้จริง ทันสมัย ทำให้ผ้าไทยสามารถใส่ได้โดยคนหลากหลายช่วงวัยและหลากหลายรูปแบบ ลบความคิดที่มองว่าผ้าไทยใส่แล้วเชยออกไปได้เลยทีเดียว

ผลการประกวด มีดังนี้

รางวัล Best Costume มี 3 รางวัล ได้แก่

 

           หมายเลข 7  ชื่อชุด Phenomenal  เด็กหญิงรติรส เจริญกิจจา

            ออกแบบโดย    1. นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ อึ้งศรีประเสริฐ

2. นางสาวแพรฟ้า เยาวลักษ์

            แรงบันดาลใจ ต้องการนำเสนอผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ หรือ Working women ที่มีความทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยได้นำผ้าไทยพวนซึ่งเป็นผ้าที่มีความสำคัญและ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายกมานำเสนอในรูปแบบชุดสูทที่สามารถใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน และยังคงถ่ายทอดความสวยงามของความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

              หมายเลข 9  ชื่อชุด Street  ไทย ไทย  นางสาวกชพร สุชัยรัตนวิโรจน์

              ออกแบบโดย    1. นางสาวพุทธิดา ศักดิ์สิทธิ์
2.นายพัศวุฒิ รังสิวัฒนศักดิ์
3.นายก้องภพ เกษร
4.นางสาวปะริชาภรณ์ ตะวันอตินันท์

            แรงบันดาลใจ ต้องการให้ Style Street Fashion สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบเรียบง่าย สบายตา บวกกับนำผ้าไทยที่มีความเรียบหรู ซึ่งตัวชุดมีการออกแบบโดยเลือกใช้ผ้าไหมไทยสีพื้นทันสมัย ผู้ใส่รู้สึกถึงความเท่ สีการตัดเย็บโทน ธรรมชาติ คือ Earth Tone เสื้อเป็นลักษณะ Layering สามารถหยิบไป Mix and Match กับเสื้อผ้าชุดอื่นได้

                  หมายเลข 3 ชื่อชุด Girl In Milan  นาวสาวศุภิสรา  อ่อนน้อม

                  ออกแบบโดย    1. นายโชคชัย  นิวรณ์
2.นายภูเบศ มงคลรัตน์

                   แรงบันดาลใจ การแต่งกายคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากตัวผู้ใส่ “Girl In Milan ” จึงมีจุดประสงค์ให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม ทันสมัย ถ่ายทอดผ่านชุดผ้าไทยพวนเต็มผืน ตัดเย็บในชุดโค้ทดีไซน์เรียบหรูสีเขียวมรกต ลวดลายสวยงามหลากหลายล้วนด้วยความหมาย แมทซ์กับรองเท้าบูทคลุมเข่าสีดำอย่างลงตัว

 

รางวัล RISING STAR สาขา POPULAR VOTE

              หมายเลข 6  ชื่อชุด หัตถศิลป์นารี  นางสาวรวินท์นิภา  วังนาค

              ออกแบบโดย  นางสาวชุติกาญจน์ นามจิรโชติ

              แรงบันดาลใจ เป็นชุดที่ต้องการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความทันสมัย และสามารถประยุกต์หรือนำมาใช้ในชีวิตจริงได้

 

รางวัล RISING STAR สาขา ขวัญใจ SAPPE (เซปเป้)

              หมายเลข 11  ชื่อชุด พนธารา  นายอิทธิโชติ  ฐิติพงศ์สกุล

              ออกแบบโดย นายภูเบศ  มงคลรัตน์

              แรงบันดาลใจ พนธารา เปรียบดังผู้ชายสองมิติที่ข้างในอ่อนหวาน ขางนอกสุขุม นำเสนอผ้าไทยในรูปแบบของสูทที่สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส การเลือกใช้ผ้าสีเขียวเป็นตัวแทนของธรรมชาติแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษในแบบของผู้ชายสมัยใหม่

ภูมิปัญญาของจังหวัดนครนายกมีความเป็นมาที่เก่าแก่ แต่ด้วยสภาพสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาจจะทำให้ภูมิปัญญานั้นไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จนอาจส่งผลให้สูญหายไปได้ ในอนาคต การจัดกิจกรรมที่นำเอาผ้าไทยพวน ที่มีลายเอกลักษณ์มาออกแบบโดยคนรุ่นใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นการประยุกต์ภูมิปัญญาให้มีคุณค่าและมูลค่า สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส อีกทั้งยังสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หลุดออกจากภาพจำที่เคยมองว่าผ้าไทยต้องสวมใส่โดยคนรุ่นเก่าได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.swu.ac.th/

 

 

ข่าว/ถ่ายภาพ : วารุณี สิรินทร์

Share