ศูนย์นิสิตจิตอาสา ร่วมใจผู้บริหาร มศว ทำดีถวายในหลวง ร.9

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนตุลาคม 2563 เพื่อร่วมกันทำ “สมุดทำมือเพื่อน้อง” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ โดยสมุดทำมือทุกเล่มจะนำไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดไก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โอกาสนี้ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีหลายท่าน ทุกคนได้ทำสมุดทำมือเพื่อน้อง อย่างตั้งใจเพราะนอกจากจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์นิสิตจิตอาสาแล้ว ยังได้ร่วมใจกันทำความดีเพื่อส่วนรวม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสมุดนี้จะนำไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดไก่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้ประโยชน์ด้วย”

   

   

 

Share