“ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” มรดกจากหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เพื่อเป็นที่รักษาสุขภาพกาย และเยียวยาสุขภาพใจ

“ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” มรดกจากหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เพื่อเป็นที่รักษาสุขภาพกาย และเยียวยาสุขภาพใจประมวลภาพถ่ายแห่งความประทับใจจากกิจกรรม “มุมโปรดตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” เนื่องในโอกาสปิดปรับปรุงตึก 80 ปี ปัญญานันทะในสมัยที่ท่านศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน รวม 12 ปีเศษ ท่านได้มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลชลประทานให้ก้าวหน้าไปในทุกๆ ด้าน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียง มีผู้ป่วยมาใช้บริการมากขึ้นๆ จนเกิดความแออัด จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่บริการเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มากขึ้น ซึ่งหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในขณะนั้น ได้อนุเคราะห์ระดมทุนสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างตึก 80 ปี ปัญญานันทะ มอบให้โรงพยาบาลชลประทาน เมื่อท่านเจ้าคุณมีอายุครบ 80 ปี พอดี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตารางเมตร ชั้นหนึ่งและชั้นสองมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงาน OPD แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เอ็กซเรย์ เภสัชกรรม ชันสูตรโรค เวชระเบียน ชั้น 3-5 เป็นห้องพิเศษชั้นละ 22 ห้อง ชั้น 6 เป็นห้องทันตกรรม และห้องประชุมจำนวน 3 ห้อง ห้องสมุด และฝ่ายการพยาบาล ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดตึก 80 ปีปัญญานันทะ โรงพยาบาลชลประทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินอีกครั้งหลังการโอนย้ายเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พระองค์ทรงตรัสย้ำถึงตึก 80 ปี ปัญญานันทะ ว่า “ตึกนี้ท่านเจ้าคุณปัญญาหาเงินสร้างเอง โดยไม่ต้องของบประมาณรัฐบาลเลย” งบประมาณก่อสร้างขณะนั้น 220 ล้านบาท ตึก 80 ปีปัญญานันทะถือเป็นอาคารหลักของโรงพยาบาลชลประทาน และได้มีการ Renovate ไป 1 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2551 หลังโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปัจจุบันได้เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการ Renovate อีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 

ข้อมูลโดย นายแพทย์อุทัย สุภาพ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว)
เรียบเรียงโดย หน่วยสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

Share