มศว ทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนาม
“มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นการทำประกันกลุ่มแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเช่นทุกปีที่ผ่านมา กับบริษัทไทยประกันชีวิตเช่นเคย เพื่อให้ความมั่นใจแก่นิสิต มศว ทุกคนว่าเมื่อเข้ามาเป็นนิสิต มศว แล้วจะได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ในสถานภาพของการเป็นนิสิตอย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะเรื่องของการให้สิทธิความคุ้มครองในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยเรามีส่วนกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานหลักที่จะให้การดูแลต่างๆ ความทุกข์ร้อนต่างๆ ของนิสิต เรื่องของทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเรื่องของการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนี้ด้วย ก็หวังว่านิสิต มศว จะได้รับทราบข่าวสารอันเป็นประโยชน์นี้ ส่วนเรื่องของรายละเอียดในการรับสิทธิประโยชน์ของการได้รับเคลมประกันอุบัติเหตุนั้นก็ติดต่อได้ที่ส่วนกิจการนิสิต” รองอธิการบดีฯ กล่าว

Share