มศว ร่วมมือ Eventpop

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัยระหว่างบริษัท eventpop (อีเว้นท์ป็อป) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว  และ คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการบริษัท อีเว้นท์ป็อป จำกัด ลงนามความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
คุณแม็กซ์ ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO & Co-founder Eventpop กล่าวว่า “บริษัท eventpop เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอีเว้นท์ต่างๆ  คอนเสิร์ต  เฟสติวัล  สัมมนา  เวิร์คช็อป หรืองานวิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะงานเล็กไปจนถึงงานอีเว้นท์ใหญ่ที่มีผู้คนเข้าร่วมหลักหมื่น eventpop ก็สามารถบริหารจัดการได้ตามความต้องการโดยที่ผ่านมาสำหรับ มศว ทางบริษัทเราก็ได้มีโอกาสทำงาน SWU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ได้ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือครั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

Share