รร. สาธิต มศว รับมือเปิดเทอม ชูนวัตกรรมเรียนสอนออนไลน์ ผ่าน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์”  แห่งแรก หวังเป็นต้นแบบ รร.ทั่วประเทศ 

วันที่  1 กรกฏาคมศกนี้ เป็นการเปิดเทอมหลังจากที่มติของรัฐบาลให้ประกาศเปิดโรงเรียนทั่วประเทศ หลังการปิดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทีมข่าว SWU Weekly ออนไลน์ของเรานัดสัมภาษณ์กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ก่อนโรงเรียนสาธิต มศว เราจะเปิดไม่กี่วัน ถึงเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันนี้
ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า “เป็นความโชคดีและความบังเอิญที่โรงเรียนสาธิตเราได้จัดเตรียมความพร้อมต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว มีบางอย่างเท่านั้นที่เราจัดเตรียมหารองรับใหม่อย่างเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกน คือเราจะมาวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนไม่ไหวหรอก แต่เครื่องสแกนใบหน้าของนักเรียนเข้าออกนี่เรามีอยู่แล้ว เราเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่อาคารไว้หมดแล้วตามมาตรการ Social Distancing คือการเว้นระยะห่างอย่างที่เราเตรียมโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน ก็จะมีระบุเครื่องหมายกากบาทว่านั่งได้หรือนั่งไม่ได้ตรงไหน พ่อค้าแม่ค้าเราก็สวมใส่หน้ากากอนามัยและใส่ Face Shield ห้องน้ำสำหรับบริการก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาด โล่งโปรงมีอากาศถ่ายเท ห้องเรียนก็จัดจำนวนที่นั่งให้พอเหมาะไม่อึดอัด เฉลี่ยห้องละ 30 คน เรียกว่ามาตรการการรองรับเตรียมความพร้อมในส่วนของอาคารสถานที่เราพร้อม ส่วนเรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนก็แน่นอนว่า สาธิต มศว เรามีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์มาก่อนหน้าที่โควิด 19 จะมาเสียอีก เราเรียนสอนออนไลน์กันเป็นประจำตอนนี้ด้วย โดยใช้ระบบไมโครซอฟท์ทีม มีห้องสอนออนไลน์ไว้บริการครูที่จะมาใช้อย่างครบถ้วน เรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีไว้คอยบริการครูที่มาใช้บริการจัดสอนออนไลน์หรือการที่เราได้มีโอกาสต้อนรับพาคณะกลุ่มบุคคลทางการศึกษามาดูงานการสอนออนไลน์ของเรา ผมก็พาไปดูของจริง ดูสถานที่จริงเหมือนอย่างวันนี้ แม้แต่ห้องที่เรามีไว้รองรับนิสิตครูฝึกงานวิชาชีพครูที่มาจากคณะศึกษาศาสตร์ พวกนี้เป็นครูรุ่นโควิด 19 โชคดีมากเพราะต้องเรียนรู้การปรับตัวใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนในยุคโควิด 19 เป็นครู New Normal คือต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นแบบการสอนออนไลน์ มีชั่วโมงโฮมรูมเรียกเด็กเข้าห้องออนไลน์ มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่ต้องให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนแบบโรงเรียนสาธิต คือเด็กต้องมีนวัตกรรม ต้องเรียนรู้ทดลองด้วยตัวเอง

แนวนโยบายของโรงเรียนสาธิต มศว เรามุ่งเน้นในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมในการเตรียมพร้อมสู่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจะต้องเตรียมตัวทั้งในส่วนของครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องศึกษาไปด้วยกัน กลุ่มคนเหล่านี้คือคนที่มีผลต่อความสำเร็จของเด็กนักเรียน มีผลต่อความสุขหรือเจตนคติที่ดีหรือไม่ดีของเด็ก ยิ่งช่วงที่โควิดแพร่ระบาด ก็ยิ่งต้องทำให้เด็กเรามีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนออนไลน์ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว การศึกษาก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน อย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโควิดทำให้การศึกษาเราเปลี่ยนรูปแบบไปมากแค่ไหน ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปด้วยมากเหมือนกัน
กล่าวถึงโดยรูปแบบการเรียนการสอน เราจะจำลองรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ระบบออนไลน์ มีอาจารย์ประจำชั้นที่จะคอยสังเกตปฎิสัมพันธ์เด็ก พร้อมติดตามให้เด็กเข้าห้องเรียน มีตารางการเรียนการสอนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา เราสามารถติดตามดูผลการทำงานของครู ดูผลการเรียนออนไลน์ของเด็กได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคอยกำกับดูแลคือเรื่องมารยาท การแต่งกายของเด็กขณะเรียนออนไลน์ให้สุภาพ เพราะเด็กก็คือเด็ก ก็ต้องมีระบบระเบียบกำกับบ้าง ในการเรียนออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายนนี้ สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1. ชั้นมัธยม 6 จำนวน 400 คน 2. ชั้นมัธยม 4 จำนวน 790 คน และ 3.ชั้นมัธยม 1 จำนวน 390 คน
การเรียนออนไลน์ของเด็กมัธยมแตกต่างกับเด็กมหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนแต่ละชั้นปีก็แตกต่างกันไป ความสนใจและจดจ่อกับการเรียนก็แตกต่างกัน ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน การเรียนการสอนออนไลน์จะค่อยๆ เป็นค่อยไป โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตามระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากของเด็กยุคดิจิทัลที่เรียนรู้และเข้าใจ ใช้เทคโนโลยีได้คล่อง เร็ว มีการเรียนแบบ Real Time และสามารถอัดวีดีโอเพื่อใช้ทบทวนบทเรียน หรือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ มีการอัพโหลดเอกสารการเรียนสู่ระบบออนไลน์ ควบคู่กับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้อีกด้วย
คือตามมาตรการกระทรวง อว. เผอิญว่าโรงเรียนสาธิต มศว ของเรา มีมาตรการหลายอย่างที่สอดรับกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 อยู่หลายอย่างแล้ว ก็เลยไม่ค่อยวิตกกังว่าเมื่อถึงวันเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฏาคมนี้จะมีความยุ่งยากอะไรไหมเพราะเราได้เตรียมความพร้อมไว้หมดทุกด้านแล้ว เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เตรียมความพร้อม การเรียนออนไลน์โรงเรียนสาธิตสังกัด อว. ให้ชูนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” ให้โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศใช้ฟรี นำร่องโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร แห่งแรก หวังเตรียมพร้อมโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบให้ โรงเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษาอื่นทั่วประเทศ”
โรงเรียนสาธิต มศว นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนสาธิตในสังกัด กระทรวง อว. จำนวน 96 แห่งทั่วประเทศ ได้รับการปรับแผนการเรียนการสอนหากโรงเรียนสาธิตจำเป็นต้องเลื่อนเปิดเทอม เหมือนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ และการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ อันเป็นผลกระทบจากจากเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 หากเหตุการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป โดยล่าสุด กระทรวง อว. ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับบริการไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เอ 1 (Microsoft Office 365 A1) สู่โรงเรียนสาธิตจำนวน 96 แห่ง ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย 66 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65,990 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากที่ได้ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่ดีมีความน่าพอใจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในวันนี้ เพื่อให้เด็กยังสามารถได้เรียนรู้ตามวัยและศักยภาพถึงแม้ประเทศจะยังมีวิกฤตโควิด 19 ก็ตาม โดยประเด็นสำคัญ คือ การใช้วิกฤตเป็นโอกาส โรงเรียนสาธิตต้องเป็นต้นแบบ หลังจากมีการเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้ ด้วยการนำหลักสูตรสาระวิชาต่างๆ สร้างบริบทของออนไลน์ที่ไม่ติดกับดักอยู่กับการเรียนการสอนในระบบปกติเท่านั้น  มีกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ การใช้ AI เป็นตัวช่วยของครูและนักเรียน โดยมีกระทรวง อว.คอยเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุน
โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เปิดพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานทั้งประเทศและเตรียมการไว้ในอนาคต หากสถานการณ์โควิด 19 ยืดเยื้อต่อไป ผอ.สาธิต มศว ก็เชื่อมั่นว่าเรายังต้องใช้รูปแบบการศึกษาระบบออนไลน์ ขณะนี้ได้ประสานงานกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำร่อง ในการวางระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ และคาดว่าจะสามารถ ขยายระบบไปสู่โรงเรียนสาธิตอื่นๆ ได้ทันที
วันที่ 1 กรกฏาคมนี้ ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่มีทั้งการสอนแบบเรียลไทม์และการสอนผ่านคลิปหรือบทเรียนออนไลน์ จัดการเรียนการสอนผ่านทั้ง LINE กลุ่ม โปรแกรม ZOOM  Microsoft Team Google Classroom รวมถึงการทำคลิปบน YouTube นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในโลกการศึกษายุคใหม่ที่มาพร้อมกับยุคของโรคระบาดโควิด 19 อย่างที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ ตั้งรับและปรับตัวไปกับความเป็นปกติแบบใหม่หรือ New Normal

 

Share