بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
27 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มศว – PRswu

27 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มศว

16 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรา เดินทางมาครบปีที่ 27 บริบูรณ์ ได้สั่งสมชื่อเสียงด้านการผลิตนิสิตที่มีคุณภาพสู่สังคมมาทุกยุคทุกสมัยในหลากหลายสาขาวิชาชีพ สมกับปรัชญาคณะศิลปกรรมศาสตร์ “ศิลปกรรมสรรค์สร้างปัญญา ปัญญาสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่าที่มีความรักความผูกพันอย่างยิ่งต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้พยายามบริหารกิจการและกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จในระดับสากลทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนานานัปการ  ล่าสุด ทีมคณะผู้บริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เองก็ได้เจรจาความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเฉพาะทางความพิเศษทางศิลปกรรม โดยมีท่านนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการ สพม.1 พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันกับคณาจารย์จากสาขาวิชาเอกต่างๆ อย่างเข้มข้น
“เมื่อปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขยายโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล ร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาททางด้านศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น เปิดสอนวิชาพื้นฐาน วิชาความซาบซึ้งทางศิลปะและวิชาความซาบซึ้งทางดนตรี เพื่อสร้างรสนิยมอันประณีตงดงามให้กับบัณฑิตทุกคน การเปิดแผนกวิชาศิลปศึกษา ภายใต้คณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปีพุทธศักราช 2511 และผลิตบัณฑิตทางด้านการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ภารกิจทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ได้พัฒนาต่อไป ไปสู่การเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรากฏชัดขึ้น โดยคณะบุคคลที่ปรารถนาจะเห็นรสนิยมอันประณีตงดงาม และมีระบบแบบแผนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสังคมไทย ท้ายที่สุดโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536
จากรากฐานทางด้านศิลปศึกษาอันยาวนานมากกว่า 50 ปีจนก่อเกิดเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์มา 27 ปีในวันนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพศาสตร์สาขานั้นๆ เช่น นักแสดงรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายที่มีชื่อเสียงมากมายหลายคนในแวดวงการละครโทรทัศน์ นักดนตรีผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ผู้กำกับการแสดง ดีไซเนอร์ เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเรียนรู้ร่วมกันกับนิสิตกับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรวิชาชีพ เราใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิตครูสายศิลปะมาหลายยุคหลายสมัย วันนี้มีความยินดียิ่งเมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาโรงเรียนมัธยมต้นแบบความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น จึงหวังว่าเราในฐานะครูและเพื่อนครูด้านศิลปะกรรมจะสามารถนำพาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่แข็งแกร่งให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยปรัชญา “ศิลปกรรมสรรค์สร้างปัญญา ปัญญาสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”  คณบดีระวิวรรณกล่าว
 

 

Share