กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup เป็นประจำทุกเดือนมิถุนายน นิสิต มศว สามารถส่งคลิปวิดีโอ 3 นาที เข้าร่วมกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ลุ้นรางวัลทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 20,000 บาท และระดับประเทศ 100,000 บาท ซึ่งเปิดรับคลิปวิดีโอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563  ศึกษารายละเอียดและสมัคร ที่ https://forms.gle/m2dVeCsWDgSi7HK27 ส่งคลิปที่ INBOX https://www.facebook.com/researchswu/

Share