ซีซีไอ มศว จับมือ สสว. ชักคนจิวเวลรี่ ผุดคอลเล็กชั่นใหม่ ฝ่าวิกฤต COVID-19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (จีไอที) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI /ซีซีไอ มศว) ชวนผู้ประกอบการตั้งรับสถานการณ์ธุรกิจยุคโควิด แจงทางรอดคนจิวเวลรี่จากคนจริงในวงการ อัปเดตข้อมูลอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเป้าพร้อมรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ฟังด้วยกัน คิดด้วยกัน รอดด้วยกันวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซีซีไอ มศว) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ผุดโครงการ Born Strong ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤต COVID-19 ชักชวนคนจิวเวลรี่ภาคธุรกิจกำลังโรงงาน OEM ผุดแจ้งเกิดต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์สู่เครื่องประดับคอลเล็กชั่นใหม่
ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว กล่าวว่า “โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) เกิดขึ้นเพื่อพยุงและเยียวยาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ได้สำเร็จ ด้วยการสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการอัญมณีเครื่องประดับรายย่อย หรือ ผู้ที่มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ไม่มีโรงงานผลิตสินค้า และผู้ประกอบการรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชั่นใหม่ ออกสู่ตลาดและวางจำหน่ายในกลางปีนี้ โดยผู้สนใจสมัครร่วมโครงการต้องอยู่ในพื้นที่ภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ครบทุกมิติ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น การสัมมนาเรื่องเทรนด์ การพัฒนาแบรนด์ Design Thinking การวางแผนธุรกิจ และการทำตลาดออนไลน์ พร้อมรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนหนึ่งคือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ของเราก็จะเข้าไปมีบทบาทช่วยในเรื่องให้องค์ความรู้อย่างแน่นอน นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่าง สสว. และภาคโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เราถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญมาโดยตลอดในการเรียนของนิสิตด้วย”
ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2563 ด้วยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ดิจิทัล และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจดังนี้ BornStrongbyCCI https://www.facebook.com/BornStrongByCCI
https://www.facebook.com/CCISWU/ และ KiThai
https://www.facebook.com/KiThaiOrg/

 

 

Share