“เมือง-จำ-รอง” Tourism Thesis Exhibition นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ออนไลน์

ในยุคที่การเรียนการสอนเปลี่ยนไปสู่รูปแบบของการเรียนออนไลน์ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะสูญสิ้นไปเมื่อไหร่ บรรดานักเรียน นักศึกษานิสิตและครูบาอาจารย์ก็ต้องปรับตัว ปรับกลวิธีการเรียนให้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งการแสดงผลงาน “เมือง-จำ-รอง” Tourism Thesis Exhibition นิทรรศการออนไลน์ ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิต ปี 4 สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)“พวกเรานิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวได้สรรค์สร้างสื่อเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย ให้เป็นที่จดจำผ่าน เมือง-จำ-รอง Tourism Thesis Exhibition นิทรรศการออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านของฝากของที่ระลึกและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ภายในนิทรรศการ “เมือง-จำ-รอง” ได้หยิบยกมา 5 ภูมิภาค 12 จังหวัด จาก 55 จังหวัดเมืองรอง เรื่องราวของแต่ละจังหวัด”

“สะเร็น” คือหนึ่งในผลงานนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ที่น่าสนใจเช่นกัน ซึ่งนิสิตสาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ปี 4 ที่มีสมาชิก 3 คน ได้แก่ นายนนทนัตถ์ ปิติวรรณ นายนพกร ธนเศรษฐเดชา นางสาววิมลสิริ เพชรอุด ได้นำเสนอจากลวดลายมรดกแห่งเมืองสองอู่วัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ได้ถูกเล่าใหม่อีกครั้งผ่าน Lifestyle Product แต่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ “เรานำลวดลายทางวัฒนธรรมจากผ้าไหมมัดหมี่โฮลและลวดลายจากประเกือม มาปรากฎอยู่ในวัสดุใหม่และรูปแบบการใช้งานใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งคู่สีที่หลักที่ใช้ในการออกแบบจะเป็นสี classic blue ซึ่งเป็นสีแห่งปี 2020 จาก PANTONE พวกเราใช้สื่อถึงความทันสมัย และสี hazelnut สีโทนน้ำตาลออกครีม ซึ่งเป็นสีที่มีความใกล้เคียงกับสีปราสาทต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ จึงเป็นตัวแทนสีแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น

 

‘ผ้าพันคออเนกประสงค์’ จากแบรนด์สะเร็น ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายทางวัฒนธรรมและพัฒนามาจากการแต่งกายดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ จากผ้าถุงหรือผ้าโสร่ง กลายมาเป็นผ้าพันคอผืนใหญ่ที่สามารถพันคอ โพกหัว หรือคาดเอวได้ตามแฟชั่น เราสามารถ Create Look ได้มากมายจากผ้าพันคอผืนนี้ เป็นการต่อยอดที่ทำให้ลวดลายผ้าไหมสามารถดำรงอยู่ได้ในการแต่งกายในชีวิตประจำของคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

‘กระเป๋าผ้าสะเร็น’ ตามร้านขายของฝากที่จังหวัดสุรินทร์มักมีกระเป๋าย่ามผ้าไหมขายอยู่แทบทุกร้าน ซึ่งได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจังหวัดสุรินทร์เอง เราจึงได้เลือกทำกระเป๋าที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายประเกือมและลวดลายผ้าโฮลผสมผสานกัน สามารถสะพายและ mix and match กับชุดได้หลากหลายสไตล์และทนต่อการบรรจุข้าวของเครื่องใช้อีกด้วย ‘หมวกสะเร็น’ มีที่มาจากการที่ในจังหวัดสุรินทร์คนนิยมใส่หมวกกันอย่างมากเพื่อใช้ป้องกันแสงแดด เราจึงหยิบวัฒนธรรมการแต่งกายขั้นพื้นฐานของพวกเขา มาออกแบบและต่อยอดให้มีความทันสมัยและใช้ได้ทุกเพศทุกวัยมากขึ้น ลวดลายของหมวกออกแบบให้เป็น Collection เดียวกับกระเป๋าผ้าและผ้าพันคอ

‘ต่างหู ลายดอกจัน’ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอีกอย่างที่เราออกแบบในความเป็นแบรนด์สะเร็น ซึ่งเป็นต่างหูแบบติดแป้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 1 ในลวดลายของประเกือม ‘พินสูท ลายดอกพิกุล’ ลายดอกพิกุลเป็น 1 ในลวดลายดั้งเดิมของประเกือม มีความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเราจึงได้นำลวดลายนี้มาปรากฎอยู่ในรูปแบบการใช้งานใหม่และวัสดุใหม่ ออกมาเป็นพินสูทชิ้นนี้ส่วนบนของฟอร์ส่วนล่างของฟอร์ม
สินค้าผ้าคลุมผ้าพันคอผืนใหญ่ กระเป๋าผ้าและหมวกผ้า สินค้าเครื่องประดับ ประกอบด้วย ต่างหู 2 ลาย และพินสูท 2 ลาย สินค้าทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีการแต่งกายท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์โดยมาปรับให้เป็น Lifestyle Product เพื่อให้สินค้าได้ใช้งานง่ายกับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น โดยลวดลายที่ปรากฎอยู่บนสินค้าก็คือลวดลายดั้งเดิมของลูกประเกือมและผ้าไหมมัดหมี่โฮลส่วนบนของฟอร์ม ส่วนส่วนล่างของฟอร์ม

Packaging เราได้นำองค์ประกอบลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่โฮล และลวดลายของลูกประเกือมมาปรากฎอยู่บนกล่องให้มีความทันสมัยเพื่อให้เข้ากับสินค้าสะเร็น ภายในกล่องจะมีรูปสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของจังหวัดสุรินทร์  Shape ของกล่องเมื่อเปิดออก กล่องจะเกิดเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งเป็น 1 ในรูปทรงที่เราใช้ในการออกแบบลายสินค้า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของประเกือม คือ ‘รูปทรงแมงดา’ ส่วนบนของฟอร์ส่วนล่างของฟอร์ม Leaflet สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะแนบไปกับ Packaging เป็นแนวทางวิธีการประยุกต์ใช้สินค้าของสะเร็นในการแต่งกาย โดยแต่ละสไตล์จะถูกนำเสนอผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ Name Tag ออกแบบจากความพลิ้วไหวของผ้าและรูปทรงเลขาคณิตจากลวดลายประเกือมมาใช้ในการออกแบบป้าย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ออกมาอย่างลงตัวและมีมิติ ภายในมีรับประกันสินค้าทุกชิ้นรวมถึงราคาและวัสดุที่ใช้นอกเหนือจากข้อมูลสินค้า ยังเล่าถึงกระบวนการคิดและวิธีการออกแบบของพวกเรา เพื่อให้คนที่ซื้อสินค้าของเราได้รับข้อมูลจากต้นทางของงานออกแบบอีกด้วย”

เมือง-จำ-รอง นิทรรศการที่จะมาจำลองบรรยากาศ ความน่าสนใจของจังหวัดเมืองรองให้น่าจดจำในรูปแบบของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสิ้น 12 สินค้าตัวอย่างจากจังหวัดเมืองรอง ที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ต้องแสดงผลงานก่อนจะสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ได้จำลองขึ้นมาเพื่อสร้างภาพจำ และบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดเมืองรองเหล่านี้ ให้เราได้ทำความรู้จักในมุมมองใหม่ๆ รับรองว่า ของฝาก ของที่ระลึกเหล่านี้จะทำให้คุณรู้จักจังหวัดเมืองรอง ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอน และจงจดจำจังหวัดเหล่านี้ให้ขึ้นใจ หมดสถานการณ์ covid-19 เมื่อไหร่ ไปเที่ยวจังหวัดเมืองรองเหล่านั้นกัน แต่ก่อนไปก็ไปทำความรู้จักเมืองรอง เพิ่มเติมได้ที่ “เมือง-จำ-รอง Thesis Exhibition “ งานที่จะทำให้คุณรู้ว่าเมืองรองก็ไม่เป็นรองใคร
ทิ้งท้ายกันสำหรับขาเที่ยวนักเดินทาง สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อปี 310,000 บาทขึ้นไป หรือรายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 26,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถนำหลักฐานที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรองมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรการของรัฐบาลที่ได้ประกาศมาตรการพิเศษในการลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 20,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

 

 

Share