بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
SWU JOB FAIR 2020 มศว นัดพบแรงงานครั้งที่ 28 สร้างโอกาสงานแก่นิสิต – PRswu

SWU JOB FAIR 2020 มศว นัดพบแรงงานครั้งที่ 28 สร้างโอกาสงานแก่นิสิต

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว กล่าวเปิดงาน ความว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต ได้ดำเนินกิจกรรม
วันนัดพบแรงงานมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท JOB BKK บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการจัดหางานอย่างมีมาตรฐาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ร่วมกับบริษัทเอกชนและภาครัฐนับร้อยกว่าแห่งที่ได้มาออกบูธรับสมัครงานโดยตรงภายในงานระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ที่ มศว ประสานมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานโดยเฉพาะนิสิตที่กำลังใกล้จะสำเร็จการศึกษา  โดยนิสิตจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาด้านการสมัครงานและการประกอบอาชีพ รับสมัครงานจากสถานประกอบการในพื้นที่ ทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ การสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล”

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนุ่น ชุติมา พึ่งความสุข ศิษย์เก่าวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มศว มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในฐานะ ผู้ประกาศข่าว ข่าวในพระราชสำนัก ของสถานีโทรทัศน์ อสมท. (ช่อง 9) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกตัดสินใจประกอบอาชีพของตนเองแก่นิสิตรุ่นน้องๆ รุ่นหลังๆ ได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่ามีทักษะ ความรู้และความสามารถอะไรที่เป็นจุดเด่นของตนเอง “ตอนที่นุ่นสอบได้เรียนเอกภาษาไทยก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่คิดว่า เรียนภาษาไทยแล้วจะไปใช้ทำอาชีพอะไรเพราะนี่ก็เป็นภาษาแม่ภาษาของเราเอง พูดได้ เขียนได้ อ่านได้ แต่ก็โชคดีที่ตอนที่เรียนอยู่ที่คณะมนุษย์ มศว ของเราก็ได้มีโอกาสฝึกการเป็นพิธีกรจากงานต่างๆ เราใช้ภาษาไทยได้ดี อักขระชัดเจน เสียง ร เสียงคำควบกล้ำเราต้องพูดได้ถูกต้องชัดเจนนอกจากการมีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพด้วยนะ นั่นคือเวทีที่ทำให้เราค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนมาพบตัวเองว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าว ก็ได้เริ่มงานที่ช่อง 9 เป็นการอ่านข่าวสั้นไปก่อนแล้วขยับขึ้นมาอ่านข่าวในพระราชสำนัก ตอนนี้อายุ 31 ปี เทียบกับตอนแรกที่ทำงานอายุ 21 ก็ถือว่าเร็วนะสำหรับการได้รับโอกาสของการเป็นเด็กหน้าใหม่ได้อ่านข่าวในพระราชสำนัก ซึ่งก็ไม่ใช่แค่มานั่งหน้าสวยอยู่หน้าจอทีวีทุกวัน แต่การทำงานในอาชีพนี้นอกจากอ่านตาม Script ที่มีมาแล้ว เรายังต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย หรือก็ต้องฟังคำสั่งของบรรณาธิการข่าวที่พูดมาทางหูฟังว่า นุ่น ตัดเข้าบรรทัดที่ 2 ย่อหน้าที่ 3 เราก็ต้องแยกโสตประสาทให้ทัน มันก็ยากมาก คือก็อยากบอกกับน้องๆ ว่า เราต้องค้นหาตัวเองให้พบ ตั้งคำถามว่าเราอยากทำอาชีพอะไร และมุ่งมั่นอดทนไปให้ถึงให้ได้ นุ่นเชื่อว่าเราทำได้ทุกคนค่ะ”
  

SWU JOB FAIR 2020 ของ มศว เราปีนี้ยังคงได้รับเสียงตอบรับจากนิสิตอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แสดงให้เห็นว่าทุกคนอยากมีงานดีๆ มีรายได้ดีๆ มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน เพราะ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน”
ทั้งนี้มีบริษัทร่วมจัดหางานที่มาร่วมออกบูธในงานวันนี้ ได้แก่ Primo Service Solutions บริษัท โอซากิ คอนซัลติ้ง จำกัด โครงการ Singha Biz Course บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์เอกะสิงห์ จำกัด บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด Central Group x Central Retail บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด Advanced Systems Consulting Co.,Ltd บริษัท ไฮ้ ดิ เหลา พร็อพไพรเอทเทอร์รี่ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด Central Pattana PCL. บริษัท เจอร์นีย์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) Thai Beverage PLC. บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จำกัด บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด CIMB THAI BANK บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ บริษัท สยามเภสัช จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จำกัด บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอเวอเรส เวลท์ จำกัด เครือรพ.พญาไท-เปาโล บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ( Glory Forever Co.,LTD) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เซโฟรา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CODIUM Company Limited. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท บวิค-ไทย จำกัด บริษัท ทีทูพี จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) Häfele (Thailand) Limited. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด foodpanda (Thailand) Co.Ltd., บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัท แอดเวลท์301 จำกัด บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  

  

Share