HU Talk จุดประกายให้นิสิตลดการใช้ถุงพลาสติก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk เสนอแนวทางรักษ์โลก หัวข้อ “Reduce and Refuse plastic use @SWU” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายโกวิทยา มีพลสม ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มศว  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

“กิจกรรม HU Talk นี้เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือจุดประกายทางความคิดและการกระทำให้กับนิสิตคณะมนุษย์ฯ ว่าเรารักษ์โลกและเราอยากพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพราะถ้ามนุษย์ไม่รักโลกแล้วใครจะรัก งานวันนี้จะจุดประกายนิสิตคนรุ่นใหม่ให้รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม เข้าใจผลกระทบต่างๆ จากการที่เราต้องลดการใช้ถุงพลาสติกในยุคนี้” คณบดีกล่าว

 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

โดยคณบดีคณะมนุษย์ฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่คุณโกวิทยา มีสมพล ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ฯ ที่สนใจและรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่เรียนปี 2 แต่ถ่ายภาพธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ซึ่งเขาไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นนักอนุรักษ์ เป็นเพียงช่างภาพหรือคนที่รักการถ่ายภาพและใช้ภาพธรรมชาติสื่อสารบอกให้คนรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อม ในเวลา 5 ปี คุณโกวิทยามีโปสการ์ดธรรมชาติกว่า 5 ล้านใบ เพื่อสื่อสารจิตสำนึกความรักธรรมชาติไปยังคนอื่นๆ ด้วยกระดาษใบเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันเขามักจะร่วมกับอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง แสดงภาพถ่ายธรรมชาติและนำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์เพื่ออนุรักษ์ป่าธรรมชาติ ปัจจุบันเขาเป็นช่างภาพอิสระ วันนี้เขาได้รับเกียรติมารับมอบเกียรติบัตรของศิษย์เก่าคณะมนุษย์ที่มีผลงานดีมีคุณค่าแก่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ โอกาสนี้เขาได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ผมขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ที่มอบเกียรติและเกียรติบัตรนี้ให้กับผมในฐานะศิษย์เก่า ผมคิดว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว พอเราทำลายธรรมชาติไปแล้ว ผลมันไม่ได้เกิดตามมาทันทีทันใด มันอาจจะส่งผลกระทบตามมาในปีหลังๆ การบริโภคของเราเองมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่ได้เลยถ้าเราไม่เกิดความเชื่อว่า เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยความรู้ ความเชื่อมั่นว่าเรามีพลังมากพอ ผมให้ความสำคัญกับความเชื่อมากที่ว่าผมจะเปรียบได้กับต้นทานตะวัน รากคือความรู้หยั่งลึกลงดิน ความรู้คือลำต้นที่จะตั้งตรงขึ้นมาในอากาศ ดอกคือความเชื่อว่ามันจะก่อให้
เกิดการแตกดอกออกผล”

เชื่อว่าคุณโกวิทยาคงอยากให้ผลงานภาพถ่ายธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากของเขา ได้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ รักษาและหวงแหน เรียนรู้ เพื่อเราทุกคนจะได้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาโลกร้อนหรือรวมแม้กระทั่งเรื่องของการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก อันนำมาสู่การจัดงานในวันนี้  โดยสาระสำคัญของงานนี้ คือได้จัดให้นิสิตสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาจิตวิทยา เป็นต้น ได้มีการแข่งขันประกวดการพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “Reduce and Refuse plastic use @SWU” ซึ่งมีกรรมการตัดสินมาจากคณะคณาจารย์ภาควิชาต่างๆ ของคณะ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมฟังร่วมเชียร์กันได้ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนที่ถุงพลาสติกดังที่เคยมีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมายจากทางคณะและนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green U ของมหาวิทยาลัย

  

  

 
การพูดสุนทรพจน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวสุกฤตา สมบัติโอฬาร นิสิตสาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4

Share