มศว ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมใหญ่ระดับชาติ APACT 2020 ขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเตรียมการและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมบุหรี่หรือสุขภาพ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2020 ) โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดประชุมนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

การประชุม Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT) จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 1989 ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อยุติการบริโภคยาสูบ ซึ่งเริ่มต้นมาจากการประชุมระดับโลกที่มีความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบของปริมาณประชากรโลก ในปี 1989 มีการสำรวจตัวเลขออกมาที่น่าตกใจว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรา มีการบริโภคยาสูบมากที่สุดโดยการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้กลายเป็นตลาดและเป้าหมายต่อการขยายอุตสาหกรรมยาสูบที่สำคัญ จะเห็นว่าในยุคหนึ่งคนส่วนมากนิยมการสูบบุหรี่ เป็นเทรนด์ อย่างไรก็ตาม มีความพยายามในการสร้างกลยุทธ์ในการตลาดที่ต่อต้านการลุกล้ำเข้ามา ในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการตกลงร่วมกันว่าจะให้มีการจัดตั้ง Asia Pacific Conference on Tobacco or Health หรือ APACT อีกวงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อที่จะป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ ที่กำลังก่อตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  การประชุมนี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1989 และจัดมาตลอดและล่าสุดคือประเทศไทยเรารับมาเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายเราก็ร่วมมือกันต่อต้านการรุกล้ำเข้ามาของอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย

ศ.นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และประธานจัดการประชุมดังกล่าว ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่น
ในความร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ว่า “ การประชุม 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health  ( APACT 2020 )
ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่
2-4 กันยายน 2563 ที่โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร
ถือเป็นครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากที่ประชุม APACT ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและได้เชิญชวนองค์กรพันธมิตร 16 องค์กรพันธมิตร มาร่วมกันจัดการประชุมฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 1,000 คน จาก 40 ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ APACT
ที่มีการจัดประชุมครั้งแรกที่ไต้หวัน จนมาปัจจุบัน 31 ปีนี้ ครั้งนี้ 13 ท่านอดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ท่าน ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  และ 110 ท่านที่ไปประชุม มากที่สุด ครั้งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงแรมเซ็นทาราที่วันนี้มีคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ มาร่วมลงนาม MOU ด้วยอีกท่านและท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กระทรวงนี้โดยกรมควบคุมโรคและกองควบคุมมลพิษก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว ท่าน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ก็มาร่วมกัน สิ่งสำคัญที่ผมต้องเรียนขอบคุณอีกท่านอีกหน่วยงานคือ งบประมาณ
ในการจัดการประชุมว่ามาจากไหน ต้องขอบคุณ สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
ท่าน ดร.
สุปรีดา อดุลยานนท์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณตามที่สมควร
ผมคิดว่าการประชุมนี้ APACT 2020 มีความสำคัญมากเพราะจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนานาประเทศ
เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมปลอดบุหรี่อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพครับ อีกทั้งในที่ประชุมยังมีการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เรามีนักวิชาการอย่างแพทย์จากองค์กรภาคีเครือข่ายมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของยาสูบหรือบุหรี่เพื่อทำให้สังคมไทยเราเป็นสังคมปลอดบุหรี่ ตลอดจนความก้าวหน้าในการควบคุมยาสูบและสุขภาพต่างๆ ในรูปแบบของนิทรรศการ

 

 

สิ่งสำคัญของการจัดการประชุมคือ คนอยากทำ สถานที่พร้อม เงินพร้อม แต่จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีภาคีเครือข่ายมาร่วมกันที่จะทำงานร่วมกัน เกิดขึ้นไม่ได้ วันนี้ครับ ผมถือว่าเป็น My Stone ที่สำคัญมากของการจัดการประชุมระดับชาติและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยของวงการยาสูบ จริงๆ แล้วเรามีองค์กรทั้งหมดเกินกว่า 50 องค์กรน
ะครับที่จะมาร่วมกัน แต่วันนี้ถ้านั่งกันทั้งหมดสุดแถวนี้ก็ยังนั่งกันไม่หมด วันนี้หลายหน่วยงานไม่ได้มาร่วมนั่ง MOU กัน แต่วันนี้มี 16 หน่วยงานมาร่วมกันในการที่จะเซ็น MOU คิดดูนะครับองค์กรแพทย์ใหญ่ขนาดนี้มาเซ็น MOU
ร่วมกัน งานนี้สำคัญมากอีกอย่างเพราะเป็นการจัดการประชุมที่ตรงกับวาระครบรอบ 100 ปีของการจัดตั้งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อตกลงนี้จะเกิดประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมยาสูบต่อไปและผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเป็น Free Tobacco Society และประเทศไทยเราก็เป็น Free Tobacco Thailand ผมในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอส่งสัญญาณนี้ต่อสาธารณชน ว่าจะร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอย่างเข้มข้นในการเดินหน้าส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อยกระดับชุมชน
ไปสู่สังคมเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะสถาบันการอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรภาคีเครือข่ายของการจัดการประชุม APACT 2020
ก็จะได้แสดงให้สาธารณชนเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่หรือมหาวิทยาลัยสีขาวให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับนิสิตในการรณรงค์เรื่องของการประกาศว่า มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตลอดจนมีงานวิจัยเพื่อช่วยการเลิกสูบบุหรี่ที่
เผยแพร่แล้ว อันเป็นการสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ นี้ด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นบทบาท
ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและต่อประเทศชาติ “ในการเดินหน้า
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อยกระดับชุมชนไปสู่สังคมเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป”


ทั้งนี้ในพิธีลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่ายวันนี้ ประกอบด้วย ศ.นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ / นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / นายแพทย์
ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นากแพทยสภา / รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) / รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ / นายแพทย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลาธิการ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ / ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย รองประธาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ / ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ / คุณบังอร ฤทธิภักดี Director of Global Center for Good Governance in Tobacco Control / คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์จัดกิจกรรม บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด / คุณอาพัทธ์ วิชิตะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Private Banking and First ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  / คุณวิชญา สุนทรศารทูล รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ภัทรพร หงษ์ทอง / ข่าว
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล / ถ่ายภาพ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share