มศว จับมือประชาคม บนถนนอโศกมนตรี จัดงานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ

ในวาระ 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว )  จัดกิจกรรมใหญ่ ภายใต้ชื่อ งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศก ร่วมใจ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ซึ่งมาให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยในงานแถลงข่าว รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาและความตั้งใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า  “ ในวาระที่ มศว มีอายุครบ 70 ปี ความตั้งใจในการที่มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ส่วนร่วมในการดูแลสังคม ยังคงชัดเจน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการดึงพลังของผู้คนให้มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากย่านที่ตั้ง หรือที่บ้านของตัวเอง อย่าง มศว ของเราตั้งอยู่ในย่านนี้มานานกว่า 70 ปี เราพึ่งพาอาศัยกันและกันกับผู้คน ชุมชนมาโดยตลอด รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้
ก็จะนำกลับไปพัฒนาด้านต่างๆ ที่คนในย่านอโศกมนตรี จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป”

 

สำหรับงานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการวิ่งใน 2 ระยะคือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ใช้เส้นทางผ่าน ถนนอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท ซอยเอกมัย ถนนเพชรบุรี  โดยเริ่มต้นปล่อยตัวจาก มศว  งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเชิญชวนพนักงาน ผู้ประกอบการ บริษัท ภาคเอกชน บนถนนอโศกมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง ในครั้งนี้  โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ที่  www.paiwingkan.com

Share