“ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน”

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน”
ที่จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่าย 4 องค์กร สืบเนื่องเป็นปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 137 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้ ผศ.อัญชลี คณบดีคนใหม่ล่าสุดของคณะมนุษยศาสตร์ มศว ได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมดีมีสาระครั้งนี้ที่ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานภาคีเครือข่าย 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” ขึ้น โดยกล่าวว่า “โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 16 ภายใต้แนวคิด ‘คนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน’ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเท่าทันในโลกปัจจุบัน โดยอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 74 คน (นักเรียน 53 คน / ครูอาจารย์ 21 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 63 คน (นักเรียน 53 คน / ครูอาจารย์ 10 คน) รวมทั้งสิ้น 137 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนและการวาดการ์ตูนในเชิงคุณภาพ ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะนิสิตในสาขาที่เกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์ มศว”

ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์/ ขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร/  ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย / คทิน อุรารักษ์ LINE WEBTOON ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ กวีและคอลัมนิสต์วรรณกรรม กิจกรรมการบรรยายพิเศษคนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน โดย โตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารจีเอ็ม กิจกรรมกลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์ ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวิจารณ์วรรณกรรม (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ รวมทั้ง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

 

Share