ลุ้นทุนการศึกษา GSB Startup  Smart Start Idea by GSB Startup กันยานี้

ภายหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ เวทีลาน SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีคุณธิติธัช นรวีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณสมเกียรติ อารีจิตพานิช ผู้อำนวยการภาค 2 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่มหาวิทยาลัยและเติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่ นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมิถุนายน 2562 นักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่อง “การหา Venture Capital จากนักลงทุน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ สําหรับ Startup” โดยคุณพศิน ศรียาภัย ทีมงานรายการ Shark Tank Thailand และธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

มาวันนี้ธนาคารออมสินก็มีโครงการดีมีประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่คาดว่าจะเติบโตประกอบธุรกิจเป็น Startup ได้ โดยจะจัดกิจกรรมประจำเดือนกันยายนนี้ โดยการประกวดคลิป 3 นาที ลุ้นรางวัลทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 20,000 บาท รางวัลทุนการศึกษาระดับประเทศ 100,000 บาท สนับสนุนโดย ธนาคารออมสินเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
1. นิสิต มศว ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี
2. ส่งผลงานเดี่ยว หรือทีมละไม่เกิน 5 คน กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/fuuJZ6eiiT1eWNFB9
3. จัดทำคลิปวีดีโอ 3 นาที ตามโจทย์ที่ธนาคารออมสินกำหนดแต่ละเดือน
4. ประกาศโจทย์ทุกวันที่ 1 ของเดือน ทาง https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/
4. กด Like&Share โจทย์จาก Facebook : GSB SMEs Stratup พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
5. ส่งคลิปที่ inbox Facebook : ResearchSWU ภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือน
กำหนดการส่ง clip เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน
ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 ธนาคารออมสินกำหนดโจทย์ ผ่านทาง Facebook fanpage : GSB SMEs Stratup
ภายในวันที่ 20 ส่งคลิปที่ inbox Facebook : ResearchSWU
วันที่ 10 – 30 กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
วันสิ้นเดือน ประกาศผลรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ผ่านทาง Facebook fanpage : GSB SMEs Stratup และ Facebook : ResearchSWU ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย มศว
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป มอบทุนการศึกษาสำหรับผลงานที่ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย
ระดับประเทศ
วันที่ 1 -4 คลิปที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ทำการปรับปรุงผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
ภายในวันที่ 4 นิสิตส่งผลงานที่ปรับแก้ไขแล้ว ที่ inbox Facebook : ResearchSWU
ภายในวันที่ 5 ผู้แทนมหาวิทยาลัย การโพสคลิปวีดีโอ ผ่านทาง Facebook fanpage : GSB SMEs Startup และรวบรวมผลงานให้คณะกรรมการกลางเพื่อคัดเลือกผลงาน
วันที่ 19 คณะกรรมการกลาง ส่งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
วันที่ 20 คณะกรรมการกลาง ประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินผลงานการประกวดระดับประเทศ
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ประกาศผลการตัดสินผลงานชนะเลิศ ระดับประเทศ ผ่านทาง Facebook fanpage : GSB SMEs Startup
ภายในวันสิ้นเดือน มอบเงินรางวัลผลงานที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ
รางวัลทุนการศึกษาสำหรับผลงานผ่านการคัดเลือก
หมายเหตุ 1. การรับเงินรางวัลจะต้องมอบผ่านบัญชีธนาคารออมสินเท่านั้น
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลทุนการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย รวมมูลค่าเดือนละ 20,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลต่างๆ ดังนี้
รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
รางวัลทุนการศึกษา ระดับประเทศ รวมมูลค่าเดือนละ 100,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลต่างๆ ดังนี้
รางวัลที่ 1 : 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 : 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 20,000 บาท
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Inbox Facebook : ResearchSWU ***

 

Share