ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว โชว์แฟชั่น “ผ้าไหมไทย” ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมร่วมสมัย ร่วมกรมหม่อนไหม – Singha Complex

“Thailand Inno Creative Silk 2019” งานดีของ มศว ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานทางนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่นผ้าไหมไทย ผ้าบาติก เป็นความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนในการสืบสาน รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ไหมไทย ได้แก่การพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบายและการพัฒนาผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ ผ่านผลงานของ 4 นักออกแบบรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SIGNHA COMPLEX) สี่แยกอโศกมนตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมหม่อนไหมและบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Thailand Inno Creative Silk 2019”
นำเสนอแฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทย โดย 4 ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อสืบสานและต่อยอดงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน
นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ กล่าวว่า “สิงห์ คอมเพล็กซ์ ยึดปรัชญาในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ประณีตของไทย การที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอโศก-เพชรบุรี จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับชุมชนมาโดยตลอด ล่าสุดได้ร่วมกับกรมหม่อนไหมและวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน จัดงาน “Thailand Inno Creative Silk 2019” ด้วยการสนับสนุนด้านพื้นที่แสดงแฟชั่นโชว์ที่มีความโดดเด่นแปลกตา เหมาะสมทั้งด้านพื้นที่ของการเดินแฟชั่นโชว์และโซนนั่งชมในพื้นที่ชั้น 2 ส่วนพื้นที่ชั้น 1 ให้เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการผ้าไหมไทยแนวสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต้นแบบจากโครงการวิจัยพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในโครงการ Cool Mode Thai Silk พัฒนาผ้าไหมยืด สวมใส่สบายและง่ายต่อการดูแลรักษา ตลอดจนโครงการวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ ด้วยการนำเสนอแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าไหมไทยสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 9-22 กันยายนศกนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ร่วมชื่นชมผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าและเข้าถึงได้ในการสวมใส่ในชีวิตจริง ทั้งนี้มีพนักงานคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการวันละมากกว่า 7,000 คน เพราะฉะนั้นการจัดแสดงผลงานดีๆ มีคุณค่าครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและต่อยอดงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี”
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว กล่าวว่า “วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เพิ่งก่อตั้งได้ปีกว่า มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่สาธารณะให้นิสิตคนรุ่นใหม่ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผ้าไหมไปสู่การใช้ได้จริงของคนทั่วไป อีกทั้งโครงการนี้ก็สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านหม่อนไหม เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมไทยรูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ให้กับนิสิตและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการวิจัยต่อยอดและพัฒนาผ้าไหมของไทยต่อไป”
นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กรมหม่อนไหมมีความยินดีที่จะได้ร่วมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้ร่วมสมัย ยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยการนำนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผ้าไหมไทยให้มีรูปแบบ ลวดลายและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการสวมใส่ เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและสวมใส่ผ้าไหมไทยได้ทุกโอกาส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเรา”
ภายในงานมีดารา นางแบบและนายแบบแถวหน้า นำทีมโดย แนท อนิพรณ์ โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ ร่วมด้วย มิเรียม ศรพรหมมาศ รองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2019 และ young model จากรายการ The Face Thailand พร้อมพระเอกดาวรุ่งจากช่อง ONE 31 กระทิง ขุนณรงค์ มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ สร้างสีสันชุดไหมไทยที่อลังการ เรียบหรู เท่แนวๆ
 

ทั้งนี้งาน “Thailand Inno Creative Silk 2019” มีนิทรรศการแสดงเครื่องแต่งกายและนวัตกรรมผ้าไหมไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายนศกนี้ เวลา 10.00 – 21.30 น. ณ บริเวณ ลาน A ชั้น G ศูนย์การค้า สิงห์ คอมเพล็กซ์ แยกอโศกมนตรี-เพชรบุรีตัดใหม่ ชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Share