بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ฉุ่งชุ้ง – วิชชุภาส รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคัดลายมือ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 - PRswu

ฉุ่งชุ้ง – วิชชุภาส รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคัดลายมือ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เสริมความสามารถและทักษะทางภาษาไทยให้กับเยาวชน โดยในโครงการนี้ได้มีการจัดการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลมากมาย ได้แก่ การแข่งขันการประกวดคัดลาย การแข่งขันการแต่งคำขวัญ การประกวดการเขียนเรียงความ และการประกวดการสะกดคำ จากการแข่งขันในครั้งนี้ นิสิตจากรั้วเทา – แดง ของเราได้รับรางวัลกลับมาเช่นกัน เราไปทำความรู้จักนิสิตคนเก่งคนนี้กันเลย

แนะนำตัวกันหน่อย
ฉุ่งชุ้ง – วิชชุภาส อำไพลาภสุข นิสิตชั้นปีที่3 เอกคู่เทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้อย่างไร
โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่มีความสนใจที่อยากเข้าร่วมการแข่งขันให้มาลงสมัครได้ที่อาจารย์ ซึ่งผมมีความสนใจในการประกวดคัดลายมือก็เลยติดต่ออาจารย์เพื่อขอเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ครับ

บรรยากาศในการแข่งขัน
รู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากในห้องประชุมมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 80 คน และความตื่นเต้นค่อยๆหายเมื่อเราได้ตั้งสติ และรู้ว่าจุดหมายที่มาในครั้งนี้คืออะไร

รางวัลและประสบการณ์ที่ได้รับ
เป็นรางวัลชมเชยจากการแข่งขันคัดลายมือครับ  รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเวลา การควบคุมสมาธิในการตั้งมั่น ความตั้งใจ เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่รวมไปถึงมิตรภาพความมีน้ำใจของเพื่อนต่างสถาบัน ทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ฝากถึงหลายๆคนที่อยากเข้าร่วมโครงการ
ใครที่สนใจลองติดตามข่าวสารได้จากช่องทางต่างๆได้เลยครับ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดี  ผมเชื่อว่าเมื่อเรากล้าที่จะลงมือทำ สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นผลที่ดีงามเสมอ สุดท้ายนี้ ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรีที่ได้มอบโอกาสดี ๆ เหล่านี้ รวมไปถึงคำปรึกษาและการชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับและขอขอบพระคุณอาจารย์และเพื่อน ๆ ที่เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผมมีความพยายามตลอดการแข่งขัน ผมจะนำสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้มาพัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นนิสิตครู มศว ที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบของครูภาษาไทยในการพัฒนานักเรียนในอนาคต ขอบคุณครับ

เรื่อง : Keerati
ภาพ : Vichupat

Share