กิจกรรม “ยูปรับ โลกเปลี่ยน” สร้างการมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (CG) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) จัดกิจกรรม ยูปรับ โลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการปรับไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่า “Circular Living” โดยมี คุณท๊อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม“Circular Icon” ซึ่งเป็นผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กิจกรรม ยูปรับ โลกเปลี่ยน เป็นโครงการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (CG) ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ในการเข้ามาให้ความรู้กับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมกันให้มากขึ้น โดยผ่าน ไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่า “Circular Living” ที่ปรับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ในการใช้พลาสติกอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปฏิเสธการใช้พลาสติก แต่เราจะใช้พลาสติกอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่าน“Circular Icon” คุณท๊อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ที่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นพกกระบอกน้ำ กล่องข้าว ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้เสื้อผ้าที่ทำมาจาดขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดได้จากตัวเราที่ทำสิ่งเล็กน้อย ๆ ก็สามารถลดขยะได้แล้ว และภายในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มาให้ความรู้นิสิตในหัวข้อ “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะว่า แยกขยะแล้ว แต่ละชนิดสามารถนำไปจัดการต่อได้อย่างไร และเมื่อแยกขยะอย่างถูกวิธีแล้วขยะที่จะไปสร้างผลกระทบในธรรมชาตินั้นจะหมดไป และภายในกิจกรรมยังมีการแจกชาไข่มุกให้กับนิสิตที่น้ำแก้วมาเอง และการถ่ายภาพลงโซเชี่ยลมีเดียเพื่อรับรางวัลอีกด้วย

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เปิดเผยว่า “สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ต่าง ๆ ในด้านขยะจากที่เคยมีกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทั้งภายในค่ายอัตลักษณ์ กิจกรรม Green University ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ซึ่งหลังจากเปิดเทอมไปแล้วประมาณ 1 เดือน มีนิสิตหลายคนได้นำความรู้ไปใช้ในการคัดแยกขยะ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจและมีกระแสตอบกลับมาว่าทำไมมหาวิทยาลัยมีถังขยะน้อยจัง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีเหตุและมีผลว่าทำไมถึงต้องการให้ถังขยะมีน้อย เนื่องจากก่อนหน้านี้เรามีถังขยะทุกจุดและทุกจุดก็เป็นที่ที่น้องทิ้งขยะทุกอย่างได้ตามใจชอบ ไม่ได้มีการแยกขยะเลยแม้แต่จุดเดียว ผลที่ตามมาคือ หนึ่ง มีสุนัขจรจัดมาคุ้ยเขี่ยขยะและคนที่มาเก็บขยะอีกด้วย จึงเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมา รวมทั้งนิสัยการทิ้งขยะที่ทิ้งทุกอย่างลงในถังยะทั้งหมด ไม่ได้มีการคัดแยกตามประเภท ตามถังที่วางไว้ให้ ซึ่งขยะบางชิ้นที่ทิ้งไป บางอย่างนำมาใช้ใหม่ได้ บางอย่างนำไปรีไซเคิลได้ บางอย่างสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุว่าทำไม มหาวิทยาลัยจึงรณรงค์เอาจุดทิ้งขยะออกจากบริเวณถนนหรือจุดต่างๆที่สำคัญ แล้วผลักดันให้นำขยะไปทิ้งในส่วนของอาคารต่างๆ ซึ่งได้เริ่มทำเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพราะอยากให้ทุกคนได้มีสติ ในการทิ้งขยะทุกชิ้น ให้ถูกประเภทเพื่อทำการกำจัดขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี”

เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้น ไม่ได้เป็นแค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีข่าวของสัตว์ทะเล หรือสัตว์ป่าต้องตายจากพลาสติกที่มาจากฝีมือของมนุษย์นั้นมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการตระหนักถึงปัญหานี้กันอย่างกว้างขวางทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน แม้แต่คนที่อยู่ในสื่ออย่างคุณท๊อปและคุณนุ่น ที่ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้เกิดการเป็นแบบอย่าง ซึ่งหากทุกคนเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ลดการใช้พลาสติก และแยกขยะให้ถูกวิธี แค่คนละนิดเหมือนชื่อกิจกรรม “ยูปรับ โลกเปลี่ยน” ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้อย่างแน่นอน

            

 

ข่าว/ถ่ายภาพ : วารุณี สิรินทร์

Share