วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย มศว สาขาอันดับ 1

“ข้อมูลจาก Page ลงทุนแมน สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย จาก มศว ขึ้นสาขาที่น่าสนใจอันดับ 1 นะครับผม” ได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ประธานหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราเช่นนี้แล้วก็ปลิ้มปีติไปตามๆ กันใช่ไหม
จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 หนึ่งในสี่หลักสูตรนั้น มีหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย ขึ้นแท่นติดอันดับหนึ่งในสาขาวิชาใหม่ๆ ที่มีความสดใหม่และทันกระแสสังคม ไม่เว้นแม้แต่หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ล่าสุด ร้อนแรงตามกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรียกว่ามาแรงแซงสาขาวิชาโหราศาสตร์ สาขาธุรกิจ eSport การสร้าง Start Up ด้านเกมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ กันได้เลยทีเดียว
แม้ มศว เราจะยังไม่มีหลักสูตรว่าด้วยเรื่องของกัญชาที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั้งหลายในสังคม ทว่าเราก็มีหลักสูตรฮอตฮิตติดโผดังกล่าวข้างต้น คือ หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย ซึ่งทุกวันนี้เราจะพบว่ามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นตลอดและในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ โชว์ต่าง ๆ ละครเวทีต่างๆ
ล้วนเป็นเรื่องของการแสดงความบันเทิง เพราะฉะนั้นตลาดการทำงานเหล่านี้ ยังต้องการคนที่มีศาสตร์ความรู้ด้านนี้ โดยเฉพาะ มศว ยังเป็นสาขาแรกที่เปิดสอนในประเทศไทยด้วย สายงานก็ได้แก่ วิศวกรทางด้านเสียง (Sound Engineer) ผู้จัดคอนเสิร์ต คนออกแบบเวทีงานมัลติมีเดียและผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านดนตรี
อันที่จริงหลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียของ มศว เรา ไม่ใช่หลักสูตรใหม่ที่ทันเหตุการณ์ทันสังคม
เมื่อมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์มาในปัจจุบัน แต่เป็นหลักสูตรที่ไม่ล้าสมัย ไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอน พูดแบบนี้
ก็ไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรอื่นๆ ไม่ทันสมัยหรือจะตกเทรนด์ แต่หลักสูตรทุกหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัย
ก็ย่อมต้องมีน้องๆ นักเรียนที่จะมาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจแตกต่างกันออกไป หลักสูตรวิศวกรรม คอนเสิร์ต นี้ เราเคยนำเสนอไปแล้วในตอนเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ออกสื่อสาธารณะกันมากมายหลายช่องทาง
สร้างความฮือฮาเรียกความสนใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆ ว่าพวกเขาอยากมาเรียนในสาขาวิชานี้ เพราะเป็นสาขา
ความบันเทิงที่ไม่ธรรมดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว คณบดีคนใหม่ล่าสุด
ลูกหม้อคณะวิศวกรรมฯ มศว ย่อมจะต้องเป็นผู้ให้ความเชื่อมั่นได้ถึงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์คอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย นี้ว่า “ยุคที่ธุรกิจคอนเสิร์ตความบันเทิงกำลังบูม ทั้งคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่
เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ให้ความตื่นตัวกันมา เราจึงอยากแนะนำสาขาที่เกี่ยวกับด้านนี้อย่างวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย สาขาแปลกใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ที่นี่มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1. วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย 2. วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  3. วิศวกรรมการบิน  4. วิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เป็นสาขาวิชาที่เกิดจากการประยุกต์ศาสตร์วิศวกรรมที่มีอยู่แล้ว มาปรับใช้ให้วิศวกรเพียงคนเดียวสามารถเป็น One Stop Engineer ได้ ไม่ต้องใช้คนหลายคน ทำงานในอาชีพของการเป็นวิศวกรได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือลดความเสี่ยงต่างๆ ลงได้มาก เช่นเดียวกับที่เรามีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งทำในเรื่องของการผลิตคิดทำอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมมาเกี่ยวข้อง ส่วนการจัดการคอนเสิร์ต ไม่ใช่แค่เรื่องของแสง สี เสียง แต่มีเรื่องของความปลอดภัย โครงสร้างเวทีต่างๆ ที่ต้องใช้ศาสตร์ของวิศวกรรมโยธา แสง สี เสียงและใช้ศาสตร์ของวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการควบคุมจะใช้ศาสตร์ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนี้คือการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานรวมกันในศาสตร์เดียว เราจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ก็มีภาษาอังกฤษด้วยเพราะจำเป็นมากกับอาชีพวิศวกร ปี 1 เรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเขียนแบบ
การสเก็ตช์ภาพ ปี 2 เรียนพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์ทางวิศวะ ทฤษฎีแสง เสียงและภาพ ปี 3 เรียนเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค์ประกอบการทำเวที คอนเสิร์ต การดีไซน์ต่างๆ ปี 4 นำองค์ความรู้ทั้งหมดมาปฏิบัติและไปฝึกงานกับบริษัท BBC นิสิตจะต้องเรียนไทย 2 ปี เรียนอังกฤษ 2 ปี เรียนทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร เรียนปฎิบัติที่องครักษ์ ส่วนในปี 3 – 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษและมีการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง BBC โดยค่าใช้จ่ายช่วงเรียนที่ไทย 2 ปีแรก จะอยู่ที่ 78,000 บาทต่อภาคเรียน ส่วน 2 ปีหลัง ที่ต้องไปศึกษาต่อที่ ม.เดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1 ล้านบาท   แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเรียนสาขานี้ถ้าไม่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดมา เช่น ต้องเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานเป็นทีม มีใจรักศิลปะ ต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกพูด ทำโจทย์ รวมถึงการคำนวณและต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน IELTS ระดับ 5.0 ขึ้นไป โดยจะเปิดรับทั้งนักเรียนชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย
 ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ มศว และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ให้ข้อมูลไว้ว่า “สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย” เป็นการเรียนผสมผสานกันระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้ากับวิศวกรรมเครื่องกล  นิสิตจะไม่ได้รู้เฉพาะเรื่องเวทีคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่จะได้ลองทำตั้งแต่เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงงานโครงสร้างทั้งแสง สี เสียง ต้องประสานงานควบคุมเวทีได้ครบครัน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย การวางแผนอพยพคนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เรียกว่ามีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดคอนเสิร์ตอย่างแท้จริงเลย (อ้างอิงจาก ทรูปลูกปัญญา)  โดยตัวหลักสูตรก็จะมี “ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม” ผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดังอย่างคอนเสิร์ตบิ๊ก เมาท์เทน มิวสิก เฟสติวัล มานั่งแท่นเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ เอ็กซ์คลูซีฟไปอีก!
หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ด้านการบริหารและการจัดการงานแสดงประเภทคอนเสิร์ตโดยใช้ความรู้ และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ร่วมด้วย อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดนตรี อุตสาหกรรมคอนเสิร์ต นักออกแบบแสง สี เสียง หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของภาคเอกชน จึงนับเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้ เนื่องจากว่าทางตลาดอุตสาหกรรมด้านคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหกรรมด้านนี้ก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจองค์รวมด้านแสง สี เสียง รวมไปถึงด้านวิศวกรรม
ในคนๆ เดียว ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านนี้ได้ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งเรารับนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2561 แล้ว ส่วนอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ 1. วิศวกรในสถานประกอบการคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย 2. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย 3. นักพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและ
ผู้ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 4. วิศวกร
ในสถานประกอบการ ที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยี และที่ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เป็นต้น”
 

เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน การใช้ชีวิตของคนเราก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามความผันแปรด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม อาชีพบางอาชีพอาจเลือนหายลดน้อยลง พร้อมๆ กับอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ๆ ตอบโจทย์สังคมสมัยใหม่และ Lifestyle นำมาสู่การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในสถาบันการศึกษาเช่นนี้นั่นเอง

ภาพประกอบข่าว เครติด ทรูปลูกปัญญา และ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

 

Share