เรียนคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ มศว จบแล้วได้เป็นมัคคุเทศก์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) สีบรอนซ์เงิน ซึ่งถือเป็นบัตรมัคคุเทศก์ที่สามารถนำเที่ยวได้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรและบัตรผู้นำเที่ยว (Tour leader) สามารถนำนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ จากกรมการท่องเที่ยว แสดงถึงความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลอย่างชัดเจนภายหลังจบการศึกษา พร้อมนำไปประกอบอาชีพได้ทันที อาทิ นายณัฐพงศ์ ศักดิ์ศิริผล เป็นต้น

 

Share