بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
นิสิต มศว  ชนะการประกวด ID Creator – PRswu

นิสิต มศว  ชนะการประกวด ID Creator

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัด “กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(Industrial Product Designer)” 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มทางพาณิชย์ โดยพัฒนาไปสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน ร่วมด้วย อ. ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มศว รวมถึงศิลปิน ดารา นายแบบร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 2

น่าสนใจมากสำหรับผลงานการสร้างสรรค์แต่ละชิ้นงานของบรรดานิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะเป็นผลงานการออกแบบจากเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างผลงานสุดล้ำทันสวยและตอบโจทย์ความต้องการไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างถูกตาต้องใจ ใช้งานสะดวกเหมาะกับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0 ตามแนวนโยบายของนโยบายประชารัฐอีกต่างหาก

งานนี้น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่ร่วมกันนำผลงานมาโชว์ประกวดกว่า 50 ชิ้น ที่โดดเด่น จะได้ความรู้และคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาแล้ว น้องๆ นิสิตนักศึกษาจะสามารถผลิตเป็นชิ้นงานจริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ได้ด้วย


กิจกรรม ID Creator ประจำปี 2019 นี้ เฟ้นหานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เน้นผลิตสินค้านวัตกรรมผสานความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าสูง เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบกว่า 50 ชิ้นงาน ทั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื่อมั่นว่านักออกแบบไทยมีศักยภาพพร้อมแข่งขันระดับสากล คาดว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นงานนี้แล้ว จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยมีศูนย์บริการวิชาการ มศว ของเรา เป็นที่ปรึกษาโครงการเหมือนที่เคยประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ในวันงานดังกล่าวนี้ ก็ได้มีการจัดแสดงผลงานนักออกแบบที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 30 ผลงาน รวมทั้งมีการตัดสินผลงานของนักออกแบบจาก 30 ราย โดยประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในงาน ID Creator ประจำปี 2562 และกล่าวแสดงความยินดี ณ ลานกิจกรรม โซน A ชั้น 6 เซ็นทรัลพลาซ่า พระรามเก้า

  

งานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) เพื่อสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นเยาว์ (Young Designer) ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 โดยการประกวดครั้งนี้ได้เน้นรูปแบบการผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและมูลค่าสูง (High Value) ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานความคิดสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 สาขา คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ ทั้งในด้านกรอบแนวความคิด รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยให้สามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ได้จริง

ทั้งนี้ ได้มีนิสิต นักศึกษา ด้านการผลิตและการออกแบบกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ นายธนดล พิสิฐาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อผลงาน SAK KA RA / สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ นายอัครวินท์ โพธิ์ศรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชื่อผลงาน Save Safe / รางวัลรองชนะเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ นางสาวพิชชาพร เอื้อกูรศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อผลงาน Flexi Seat / สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ นายชัชวาล วู้ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อผลงาน Ad Astra / รางวัลชมเชยสาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ นางสาวขวัญทิพย์ ทองอิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน Bassar Chair / สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ นายศิริมงคล ชัยดา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับผลงานขาตั้งอัตโนมัติ / ทั้ง 6 คน นี้นอกจากจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนเพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมที่ประเทศเกาหลีต่อไป

 

ภัทรพร หงษ์ทอง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร /ข่าว
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/ภาพข่าว

Share