بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
พงศธร กาละภักดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The OCTO Mission - PRswu

พงศธร กาละภักดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The OCTO Mission

เมื่อวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ได้จัดกิจกรรม Ocean Conservation Training & Outreach (OCTO Mission) สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำน้ำแบบ scuba ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยให้เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 300 คำ และคัดเลือกเยาวชนจำนวน 22 คน ร่วมงานฟรีตลอดกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ scuba ฟรีให้แก่ผู้เข้าร่วมแล้ว ผู้เข้าร่วมเพียงรับผิดชอบค่าเดินทางมาเขาหลักเท่านั้น ซึ่ง นิสิต จากรั้วเทาแดง ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เช่นกัน เราไปพูดคุยทำความรู้จักเค้ากันดีกว่าว่าทำอย่างไรถึงได้รับคัดเลือก และการไปร่วมโครงการครั้งนี้เค้ารู้สึกอย่างไรบ้าง

แนะนำตัวกันหน่อย
นายพงศธร กาละภักดี สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ถือว่าเป็นคณะใหม่ที่ตอบโจทย์ในด้านของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่ความพิเศษคือทางคณะจะเน้นไปในด้านของการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดูแลพื้นที่ รวมถึงการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเรียนการสอนของคณะนั้นไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนแต่มีการให้ลงไปยังพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริงเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อไป อีกทั้งเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อีกด้วย ทำให้เวลาที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ เราก็สามารถทำความรู้จากการเรียนการของวิชาในคณะมาประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย

  

  

โครงการ The OCTO Mission (Ocean Conservation Training & Outreach)
The OCTO Mission เป็นโครงการที่ค้นหา 22 เยาวชนของประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมเกี่ยวกับการเรียนรู้และอนุรักษ์ในด้านของทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการเป็นแสดงความเป็นผู้นำในด้านการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติ โดยจัดขึ้นทั้งหมดเป็นเวลา10วัน กิจกรรมภายในโครงการก็จะมีตั้งแต่การเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ การศึกษาปัญหาของระบบนิเวศน์ทางทะเล รวมไปถึงการเรียนดำน้ำ Open Water Scuba. และเป็นโครงการที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะทำความรู้ความสามารถเข้าไปปรับใช้ในการอนุรักษ์พื้นที่ต่อไป
โดยมี Mina Karin เป็นหัวหน้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจาก YSEALI และ Khao Lak Scuba Adventures และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประทศอีกมากมาย

กิจกรรมในโครงการมีอะไรบ้าง
กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆ คือในส่วนของการเรียน การอบรม และการลงพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นถึงปัญหาของสภาพแวดล้อมนั้นๆ เช่น เรื่องของปัญหาขยะ เรื่องการสูญพันธุ์ของสัตว์ การลักลอบการทำประมง เป็นต้น และอีกส่วนนึงคือการเรียนดำน้ำ หลังจากการสอบดำน้ำผ่านก็จะมีกิจกรรมให้ลงไปดำน้ำเพื่อเก็บขยะใต้ท้องทะเลด้วย

   

  

ความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมโครงการ
ค่อนข้างตื่นเต้นและประทับใจกับการที่ได้เข้าร่วมโครงการ และรู้สึกว่าได้พัฒนาในด้านทักษะภาษาอังกฤษเนื่องจากผู้จัดค่าย รวมถึงวิทยากร เป็นชาวต่างชาติที่มาให้ความรู้เราโดยตรงตามความถนัดของท่านนั้นๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับใจมาก

ประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้
แน่นอนว่าค่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศทำให้เราได้รู้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนั้นจริงๆ ทำให้เราสามารถนำไปคิดและต่อยอดในการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคต รวมถึงการได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษตลอดทั้ง10วัน และได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ

ฝากถึงเพื่อนเพื่อนๆน้องๆที่อยากเข้าร่วมโครงการ
ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างยาวและต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไป และต้องกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นค่ายของต่างประเทศ และต้องมีความอยากที่จะพัฒนาในด้านการเป็นผู้นำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมถึงเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีการเรียนดำน้ำลึกอีกด้วย

เรื่อง : Keerati
ภาพ : Phongsatorn

Share