มศว น้อมถวายองค์พระ “พระพุทธศากยมุนีศรีบรูพา”

น้อมถวายองค์พระพระพุทธศากยมุนีศรีบรูพา (หลวงพ่อขาว) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”

   

งานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ มศว เมื่อปี พ.ศ.2529 โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายองค์พระ พระพุทธศากยมุนีศรีบรูพา ทำจากหินอ่อนขาว จังหวัดกำแพงเพชร ฐานกลีบบัวทำมาจากเงินถมดำปราศจากตะกั่วและพลอยผ่านการยิงไอออนให้มีประกายที่สวยงาม อันเป็นงานวิจัยนวัตกรรมของคณาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ทำการผลิตต้นแบบอันวิจิตรนี้ทำด้วยช่างฝีมือชั้นสูงเพื่อการนำถวายชิ้นงาน ซึ่งกลุ่มเครื่องเงินเครื่องถมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ของการทำงานด้านการบริการชุมชน
ที่สำคัญแห่งหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งคนชุมชนวัฒนานครสามารถเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและสามารถผลิตเครื่องประดับเครื่องถมไร้สารตะกั่วและลงถมฐานกลีบบัวนี้ได้ในปัจจุบัน

ณิชาภา เมฆจรัสวิทย์ หรือพี่อร
ของคนในชุมชนวัฒนานคร เป็นกำลังหลักกำลังสำคัญของการเริ่มนำกลุ่มคนในชุมชนมาเรียนรู้การผลิตเครื่องประดับเครื่องถม นวัตกรรมแท่งถมปราศจากตะกั่วเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์ ต่างหูเงินลงถมดำปราศจากตะกั่ว (ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้การจดสิทธิบัตรจากการคิดค้นแท่งถมดำปราศจากตะกั่วเลขที่คำขอ 1101001747 ชื่อผลงาน “แท่งถมดำปราศจากตะกั่ว”) ผลงานของ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ในขณะนั้น ปัจจุบันท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว จากการที่ได้เคยสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่อร กล่าวว่า “พี่เป็นเกษตรกร ที่บ้านมีอาชีพทำนา ปลูกผัก เลี้ยงไก่และเพาะเห็ด เก็บกินเก็บขายได้แบบพออยู่พอกิน เมื่อรู้ว่า มศว จะมาสอนทำเครื่องประดับยาถมดำฯ ก็สนใจทั้งที่ไม่มีทักษะ ไม่มีความรู้ ไม่คิดว่าจะทำได้ แต่พอได้เรียน ได้รู้ ได้ดู ได้ทำ ก็ทำได้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำขายเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งก็ยังต้องฝึกฝนทักษะและความชำนาญในการทำให้ดีมากขึ้นเพราะเป็นงานละเอียดทุกขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังเครื่องมือคมๆ คิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมรายได้ อาชีพและความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ ก็อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือต่อยอดให้เป็นของดีของสระแก้วอีกอย่างค่ะ”

มาวันนี้งานวิจัยนั้นได้ต่อยอดและเติบโตก้าวหน้ามาสู่การทำชิ้นงานในลักษณะร่วมกันกับงานวิจัยของคณาจารย์ร่วมกัน โดยเฉพาะการผลิตองค์พระที่ฐานกลีบบัวทำมาจากเงินถมดำปราศจากตะกั่วและพลอยผ่านการยิงไอออนให้มีประกายที่สวยงาม ที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเป็นสมบัติของชาติ
ดังกล่าวนั้น เป็นผลผลิตมาจากการต่อยอดงานวิจัยในแบบบูรณาการศาสตร์ การนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ทำได้จริง เห็นผล เป็นการรับใช้สังคมที่ทรงคุณค่า
โดยผลงานนี้สำเร็จได้เพราะ มศว สนับสนุนผลงานวิจัยพัฒนาลงสู่ชุมชน ส่วนกิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุนการลงพื้นที่งานบริการสังคมสู่ชุมชน บริษัท Gems Pavilion ร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบนี้
จนสำเร็จ บริษัท China Stone ให้ Sapphire ในการยิงลำไอออน ให้มีประกายที่สวยงามและคุณณิชาภา เมฆจรัสวิทย์ ผู้นำชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ที่ร่วมพัฒนาชุมชนกันมาจนถึงปัจจุบัน สมกับเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมโดยแท้

 

Share