มศว จับมือสภาวัฒนธรรมไทย-จีน ชูโรง วัฒนธรรมแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ของดีของไทย-จีน

มศว จัดงานใหญ่ ร่วมมือกับ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ศูนย์เผยแพร่และกระจายข่าววัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย เติมเต็มองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกที่มีภูมิปัญญาไทยเป็นรากฐาน โดยเฉพาะความรู้คู่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นยาอายุวัฒนะต่างๆ ใหม่ๆ ของอภัยภูเบศร รวมทั้งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

  

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ศูนย์เผยแพร่และกระจายข่าววัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก จัดงาน งานสัมมนาวัฒนธรรมการแพทย์ทางเลือก สมัยใหม่ระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 1
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและให้การต้อนรับโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย  นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีประเทศไทย ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ในมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ฯและ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี ชั้น 4

“ผลิตภัณฑ์กระดูกไก่ดำ หรือ มัสคูล สเปรย์” คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการนำมาเสนอในงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการขึ้นทะเบียนยาตามระบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว อภัยภูเบศรได้ให้ข้อมูลว่า “มัสคูล สเปรย์” หรือ สเปรย์จากสมุนไพร“กระดูกไก่ดำ” พัฒนาเป็นตำรับยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ ในรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นภายนอก คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน โดย มัสคูล สเปรย์ ย่อมากจาก muscle ที่แปลว่ากล้ามเนื้อ cool ที่แปลว่าเย็น เพราะหลังจากฉีดสเปรย์ตัวนี้ลงที่ผิวแล้ว จะให้ความรู้สึกเย็นสบายคลายความปวดลงทันทีตัวยาสำคัญคือสมุนไพรไทยที่ชื่อว่ากระดูกไก่ดำ

“ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา” เป็นนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ตามแนวพระราชดำริของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”  เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการเคี้ยว การกลืน ให้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ เมนูนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในโครงการของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึง กรมการแพทย์ และบริษัทภาคเอกชน บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด นับเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ มศว เรา มีส่วนร่วมในการผลิต วิจัย ที่ได้รับการนำมาแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและเครือข่ายภาคีทางการแพทย์ทางเลือก
ขณะที่นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งให้เกียรติร่วมงานวันนี้ กล่าวว่า “รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จึงหวังให้เกิดมีเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีคณะที่เกี่ยวข้องและจะมีบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ออกไปทำงาน ให้ความรู้แก่ผู้คนได้อย่างมาก มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาและต่อยอด เพื่อให้การแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มนวัตกรรม เทคโนโลยีและรายได้ให้กับประชาชน เศรษฐกิจของไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังอยากให้เกิดภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่จะได้พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง สนับสนุน รักษาและคุ้มครอง ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาไทยเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการสาธารณสุข สุขภาพ เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่โดดเด่นและได้ผลจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก สามารถจะเป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นๆ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เราจะได้มีการลงนามความร่วมมือกันในภารกิจนี้เป็นสำคัญ”

 

 

 

Share