วิวาหพระสมุท บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดแสดงละครเวที เรื่อง วิวาหพระสมุท ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นละครเวทีที่พร้อมไปด้วยแสง สี เสียง ตระการตา โดยนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา ได้ฝากฝีไม้ลายมือการแสดงไว้ได้อย่างเฉียบขาด ถ่ายทอดบทละครออกมาได้อย่างตราตรึงใจผู้รับชม

วิวาหพระสมุท เป็นบทละครที่มีทั้งบทร้องและบทเจรจรา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2461 โดยใช้พระนามแฝงว่า “ศรีอยุธยา” เป็นบทละครพูดสลับลำ (ลำนำ) มีการดำเนินเรื่องด้วยการพูดและการร้อง โดยเนื้อเรื่องได้เค้าโครงมาจากนิยายกรีกโบราณ

 
 

เนื้อเรื่องย่อมีอยู่ว่า อันเดร เจ้าชายต่างนครได้หลงรักเจ้าหญิงอันโดรเมดา ผู้เป็นธิดาของ ท้าวมิดัส ผู้ปกครองเกาะอัลฟาเบต้า แต่อันเดรมีคู่แข่งคือ คอนสตันติโน็ส ผู้ซึ่งหลงรักเจ้าหญิงเช่นกัน ในขณะนั้นเอง เรือรบอังกฤษได้เข้ามาเทียบท่าที่เกาะ ชาวบ้านจึงได้พบกับ เต๊กหลี บ๋อยชาวจีนผู้ซึ่งเดินทางมากับเรือรบอังกฤษ ชาวบ้านตกใจอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นคนจีน เลยเชื่อว่าเต็กหลีเป็นผีทะเลผู้ที่พระสมุทส่งมาทวงส่วย ซึ่งเกาะนี้มีตำนานว่า เมื่อครบกำหนดทุกๆ 100 ปีจะต้องส่งส่วยให้พระสมุท โดยโยนลงทะเลเพื่อเป็นการสังเวยให้กับเจ้าสมุท หรือ สมรสกับผู้ที่เป็นตัวแทนของพระสมุท โดยคนที่จะชี้ตัวได้คือคนที่พระสมุทให้มาทวงส่วย คอนสตันติโน็สจึงวางอุบายให้เต็กหลีชี้ตน เพื่อที่ตนจะได้สมรสกับเจ้าหญิง แต่นาวาเอกไลออนเข้ามาขัดขวางโดยอ้างว่ากองทัพเรือเป็นเจ้าทะเล ย่อมเป็นทูตของพระสมุท มีสิทธิ์ชี้ผู้ที่จะสมรสกับเจ้าหญิง ที่เป็นตัวแทนของพระสมุทได้ ฝ่ายเจ้าชายอันเดรจึงได้สมรสกับเจ้าหญิงอันโดรเมดาในที่สุด

วิวาหพระสมุท ถือเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าในด้านวรรณคดี ด้วยมีทั้งกระบวนกลอนและฉันท์ที่ประณีตบรรจง พร้อมบทร้องเพราะทำนองดี หากท่านใดต้องการรับชมมรดกทางวรรณคดีที่สืบทอดกันต่อมาจากยุคสู่ยุค สามารถสอบถาม หรือติดตามข่าวสารได้ที่ คณะพลศึกษา หรือ PRpeswu ซึ่งนิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา จะจัดการแสดงละครเวทีเช่นนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี

Share