วิศวะฯ มศว ออกงานเด็กดีทีแคส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมงานดี เข้าฟรี ! ใครๆ ก็ไปได้ ม.6 – 5 – 4
Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์ครั้งใหญ่ เปิดเทศกาล TCAS 62/63  ภายในงานมีบูธมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ ร่วมกว่า 50 บูธ บูธสถาบันติวเตอร์ บูธสินค้าบริการเด็ก TCAS บูธแจกข้อมูลอัปเดต TCAS 62/63 แจกแพลนเนอร์ /แจกแนวข้อสอบ บูธค้นหาตัวเอง/แบบทดสอบ จาก Dek-D  ทุกบูธ ของแจกเพียบ ตลอดทั้งวัน
พร้อมงาน ติวตะลุยโจทย์ 
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ของเราได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มทางเลือก สู้ศึก TCAS’62/63″ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 256่2 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH106 โดยมีนักเรียนจากหลายสถาบันการศึกษาให้ความสนใจหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ของเราอย่างคึกคัก โดยมีอาจารย์ ดร.รักไทย บูร์พภาค ไปร่วมให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมทีมบุคลากรและนิสิตด้วยความตั้งใจ

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจ  ดังนี้ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของคณะวิศวะฯ มศว ของเรา นับเป็นความก้าวหน้าที่เจริญงอกงามทั้งทางกายภาพและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในทางวิศวกรรมและเป็นวิศวกรที่ดี จึงคาดว่าในอนาคตจะมีนิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ในสาขาวิชาชีพต่างๆ นั้น ได้เป็นวิศวกรที่มีส่วนช่วยสร้างความเจริญมาสู่สังคมและวิชาชีพของตนเอง

Share