ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว มศว สุดยอดนวัตกรรมจับต้องใช้ได้

ต่อไปนี้ ใครที่สงสัยว่าตนเองจะเป็นโรควัณโรคหรือไม่ หรืออยากจะแนะนำบอกต่อคนรู้จัก ญาติสนิทมิตรสหายให้รู้ตัวรีบรักษาโรควัณโรคได้เร็วทันใจ ก็หมดกังวลหายห่วงได้แล้วล่ะค่ะ เพราะผลงานวิจัย “ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว TB d-tect  ของรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ อาจารย์นักวิจัยคนเก่งของ มศว เราพร้อมคณะ (หนึ่งในนั้นมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีของเราด้วยล่ะค่ะ)  สามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยชีวิตได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าเป็นงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้งไม่พอแถมยังจับต้องและใช้ได้จริงอีกด้วยค่ะ

ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว TB d-tect ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ และคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ล่าสุดได้รับรางวัล “สุดยอดนักประดิษฐ์ด้านสังคม ในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2562”  เรียกว่าเป็นการทำให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก
ต่อยอดกับผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติกันอย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวสำหรับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและชาว มศว ที่ได้รับมาด้วย โดยเฉพาะเจ้าของผลงานวิจัยและคณะ
วันนี้ข่าวพีอาร์ มศว เราได้รับคำสัมภาษณ์มาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ กันอย่างกระจ่างแจ้งค่ะว่า “ผมขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนมีในการผลักดัน รวมถึงโครงการ talent mobility 2018 ที่ได้รับจาก สกอ. สวทน. ที่ทำให้เกิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอด รางวัลนี้จะก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลงานวิจัยที่มีอยู่ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้มีช่องทางและตลาดในการทดสอบกับผู้บริโภคในตลาดจริง

 

เกี่ยวกับเรื่องความเป็นนวัตกรรมของชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว TB d-tect นี้ ผมขอสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆ สั้นๆ ว่า เป็นชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคพร้อมน้ำยาสำเร็จรูป ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถตรวจเชื้อวัณโรคได้จากเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจ  โดยใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดตามโรคเพียง 45 นาที จากเดิมที่ใช้รอผล 1 – 2 เดือน ช่วยทำให้ทราบปัญหาทางสุขภาพได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ นำไปสู่การป้องกัน บำบัดและการได้รับการรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยตัดวงจรและลดอัตราเสี่ยงต่อการระบาดของวัณโรคจาก
คนสู่คนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งนี้มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO13485:2016 & EN ISO13485:2016 Certificated No. MD682112 และการรับรองผลการทดสอบจากสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนเรื่องมูลค่าเพิ่มที่ได้นั้น ได้แก่

  1. สามารถลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศได้ถึง 840 ล้านบาทต่อปี
  2. ลดระยะเวลาในการค้นหาและติดตามโรคจาก 1 – 2 เดือน เหลือเพียง 45 นาที ทำให้สามารถรู้ปัญหาทางสุขภาพ นำไปสู่การบำบัดรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดการเป็นเชื้อวัณโรคดื้อยาในร่างกายได้
  3. มีการแจกจ่ายมากกว่า 1,000 ชุด เพื่อให้ใช้ในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสงฆ์ สำนักวัณโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สุดท้ายที่ถามว่าคนทั่วไปจะได้รับประโยชน์หรือการเข้าถึงผลงานวิจัยนี้ได้อย่างไรนั้น ก็โดยการที่ชุดตรวจนี้จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ระยะเวลาในการรักษาและการกระจายโรคของผู้ป่วยติดเชื้อไปสู่สังคมครับ ”

 

 

Share