แอดวานซ์ ไวร์เลส เครือ AIS จับมือ มศว สนับสนุนกิจการงานพีอาร์กิจกรรมนิสิต

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมนิสิต กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการระบบคอมพิวเตอร์โดยให้บริการภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ลงนามว่าด้วยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมกับได้กล่าวขอบคุณบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ก่อนที่จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตัวแทนของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ว่า

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยเราพยายามสนับสนุนกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ จิตสำนึกสาธารณะ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดในทุกที่ ตามความตั้งใจในการเป็น SMART UNIVERSITY ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนต่างๆ มากมาย วันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัทลูกของ AIS ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเครือข่ายสื่อสารในเครือของ AIS จะได้เข้ามามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับนิสิตและบุคลากร การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ระหว่างกัน ในนามของ มศว ต้องขอขอบคุณและหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือที่จะพัฒนาสู่รูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต”

 

 

 

Share