ETDA ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ

ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ปีที่ 4 ชู “Young talent Platform” ครั้งแรกในไทย ต่อยอดสู่ e-Commerce Park ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ เพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่สายอีคอมเมิร์ซไทยให้เข้มแข็ง ดึงยักษ์ใหญ่วงการ อีคอมเมิร์ซไทย-เทศให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจภายในงาน พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี

วันนี้ (31 มกราคม 2562) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด e-Commerce In The Park เพื่อแสดงถึงความพยายามของ ETDA ที่มีภารกิจในการผลักดันสนับสนุน ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการในทุกขนาด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดทางออนไลน์ การการลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคม  ตลอดจนการติดอาวุธความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า 

“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นจุดของการเริ่มต้นที่ดี ที่ไม่ใช่แค่การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็น Young Talent ซึ่งเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมพัฒนาศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน และมีโอกาสรับฟังแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป” รองนายก กล่าว    

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดระยะเวลา 3 วันไม่ต่ำกว่า 4,500 คน ซึ่งการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 นับเป็นงานที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อาทิ Shopee Thailand, LNW ผู้ให้บริการรับชำระเงินอย่างธนาคารกรุงเทพ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า อาทิ Kerry, ไปรษณีย์ไทย ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาดดิจิทัลผู้ให้บริการหีบห่อสำหรับบรรจุสินค้า   เพื่อจัดส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซ ผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโชว์เคสสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งจะมีพื้นที่สำหรับขายสินค้าของเอสเอ็มอีที่เน้นทำตลาดออนไลน์มาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงาน

“ความน่าสนใจของปีนี้คือการเปิดตัว“Young talent Platform” ครั้งแรกของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจรในการพัฒนาศักยภาพสร้างองค์ความรู้  สำหรับ Workforce และเป็นแพลทฟอร์มหนึ่งที่จะรองรับการเกิดขึ้นของ e-Commerce Park ในอนาคต โดยได้ระดมสมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Start up ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ e-Commerce หางาน หาเงินทุน จับคู่ธุรกิจ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Leaning พร้อมกับเชื่อมต่อกับ e-Marketplace รวมทั้งให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของภาครัฐ สร้าง Community ให้ Young Talent ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้บริการด้าน e-Commerce อาทิ Logistics, Payment, Online Marketing

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวยืนยันถึงความพร้อมของ  มศว ในการสนับสนุน และเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะ มศว เองนั้นมีศักยภาพด้านบุคลากร และสถานที่ ประกอบกับมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับแวดวง ดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ ในหลายหลักสูตร ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต มศว ผ่านตัวจริงชั้นแนวหน้าในภาคเอกชน 

ในส่วนของการส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านมา ETDA ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็น Workforce สำหรับรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ และพัฒนาไปสู่อีคอมเมิร์ซปาร์ค (e-Commerce Park) ตลอดจนการวางแผน ที่จะริเริ่มให้เกิด Silicon Valley (ซิลิคอน วัลเล่ย์) ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรของประเทศไทยอีกด้วย 

Thailand e-Commerce Week 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด e-Commerce In The Park โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธฺ 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ มศว ประสานมิตร  ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.etda.or.th/ecommerceweek2019/index.html

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ETDA : ภาพถ่าย

Share