รางวัลนิสิตดีเป็นศรี มศว

ที่่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบเกียรติบัตรในนามคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างศูนย์อาหารสำหรับหาบเร่แผงลอย” ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมประสานงานต่างๆในการจัดโครงการเสวนาวิชาการ “เมาไม่ขับ ขยับที่ตัวเรา” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยฯ มศว

Share