ฮือฮา!! ‘มศว’ เปิดหลักสูตรใหม่ ‘วิศวกรรมคอนเสิร์ต’ ดึงป๋าเต็ด นั่งที่ปรึกษา ฝึกงานบีบีซี

จากกรณีที่ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรแปลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเรียน

โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือก ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจและแปลกใหม่ ขณะที่ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) ระบุว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากและอนาคตการเรียนในระบบจะลดลง คนเรียนผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ส่วนหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตรแปลกใหม่ต่างๆ จะมาแบบลมพัดเพ ใครเปิดก็มีความเสี่ยงเพราะสุดท้ายเด็กจะเรียนน้อยลงและต้องปิดตัวไปนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 นายรักไทย บูรพ์ภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เปิดหลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งมีป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดัง อาทิ คอนเสิร์ตบิ๊ก เมาท์เทน มิสิก เฟสติวัล เป็นที่ปรึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 การเรียนปีที่ 1-2 จะเรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ส่วนปีที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยเดอ มอนด์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายช่วงที่เรียนที่ประเทศไทย 2 ปีแรก อยู่ที่ 78,000 บาทต่อภาคเรียน แต่เมื่อไปเรียนที่ประเทศอังกฤษยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพราะเห็นว่า ทุกวันนี้เราขาดบุคลากรด้านการจัดงานคอนเสิร์ตที่เชี่ยวชาญด้านการประสานงานควบคุมเวที มีความรู้ด้านโครงสร้างและการอพยพคนกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้การเรียนเรื่องดังกล่าว เป็นการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้ากับวิศวกรรมเครื่องกล เด็กไม่ได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องเวทีคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้การทำเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างแท้จริง

เราเริ่มรับเด็กเข้าเรียนในสาขานี้ไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งยอมรับว่า ยังมีคนเข้าเรียนน้อยเพราะยังไม่มีการประชาสัมพันธ์มากนัก แต่ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบแรก พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน สมัครไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า มีเด็กสนใจมากขึ้น อาจเพราะบอกปากต่อปากและมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยขณะนี้เด็กที่เรียนในรุ่นแรก ได้เริ่มฝึกทดลองงานในเวทีคอนเสิร์ตบ้างแล้ว เหตุที่ให้ทดลองงานเร็วเพราะเข้าจะมีเวลาอยู่ที่ประเทศไทยเพียง 2 ปี ส่วนอีก 2 ปีที่เหลือจะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเด็กจะได้ไปฝึกงานกับบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษหรือ บีบีซี ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ผมเชื่อว่า อนาคตหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นต่อไปจะพบว่ามีหลักสูตรแปลกๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ เพราะเทคโนโลยีกว้างขึ้น เด็กสามารถเรียนบางอย่างได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

ขอขอบคุณทางหนังสือพิมพ์ มติชน ที่ทำข่าวเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมคอนเสิร์ต ของที่ มศว ด้วยนะครับผม สืบเนื่องจากเป็นกระแสในโลกโซเชี่ยลถึงผลตอบรับหลักสูตรที่ไปแบบก้าวกระโดดและขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่ช่วยประสานมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับผม ขอขอบคุณมากๆเลยครับผม” อาจารย์รักไทยกล่าว

ด้านนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี มทร. กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรแปลกใหม่ เพื่อต้องการดึงดูดเด็กเข้ามาเรียนหรือบางหลักสูตรเป็นแค่การเปลี่ยนแค่ชื่อให้น่าสนใจ สุดท้ายแล้วผู้เรียนต้องพิจารณาให้ดีว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้อะไร อย่างไรก็ตามในส่วนของ มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะทำการวิเคราะห์และยังต้องเน้นเปิดสอนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและภาคอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีซึ่งเป็นความต้องการของโลกอนาคต รวมถึงจะเน้นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถที่สอดคล้องกับการทำงานในสภาวะปัจจุบัน สำหรับหลักสูตรที่คิดว่าจะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ Ai ซึ่งจะเข้ามาแทนที่แรงงานคน วิศวกรรมพัสดุ การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรโลจิสติกส์ การขนส่งต่างๆ ทั้งทาง ล้อ ราง เรือ เป็นต้น
ขอขอบคุณข่าวมติชนออนไลน์ วันที่ 6 มกราคม 2562

Share