News

SWU BEST เทคนิคการสอนออนไลน์ให้ มศว เป็นเลิศทางวิชาการ

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ได้มีการถ่ายทอดสด…

มศว ร่วมมือ Eventpop

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัยระหว่างบริษัท eventpop (อีเว้นท์ป็อป) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)   (เพิ่มเติม…)

“Business Across Crisis” วิถีชีวิตใหม่ : ธุรกิจในสถานการณ์วิกฤต ทัศนะจากหมอเฉลิมชัย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 5*BAs National Conference 2020 “Business Across Crisis” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว…

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาแบบ New Normal

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รับมอบ Face Shield จาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

รร. สาธิต มศว รับมือเปิดเทอม ชูนวัตกรรมเรียนสอนออนไลน์ ผ่าน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์”  แห่งแรก หวังเป็นต้นแบบ รร.ทั่วประเทศ 

วันที่  1 กรกฏาคมศกนี้ เป็นการเปิดเทอมหลังจากที่มติของรัฐบาลให้ประกาศเปิดโรงเรียนทั่วประเทศ หลังการปิดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทีมข่าว SWU Weekly ออนไลน์ของเรานัดสัมภาษณ์กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ก่อนโรงเรียนสาธิต มศว เราจะเปิดไม่กี่วัน ถึงเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันนี้

แสดงความยินดี อาจารย์ มศว รับทุน Newton Fund

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The Royal Academy of Engineering…

เตรียมสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) แจ้งว่า บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ได้รับงานก่อสร้างใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16…

Mechanic เครื่องประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการทำมีด ผลงาน ป.โท CCI SWU

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญาโท สาขานวัตกรรมการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CCI เรื่อง การพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการทำมีด จังหวัดอุทัยธานี โดย สืบพงศ์ ทิพย์ศิริ

กสอ.ร่วม มศว ชวนโอทอปภาคกลางและตะวันออก ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการเชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (เพิ่มเติม…)

TMI รับมอบเกียรติบัตรเพื่อสนับสนุนไฟส่องสว่าง กลางสนามหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ มศว

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเกียรติบัตรจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจาก TMI ได้สนับสนุนไฟส่องสว่างกลางสนามหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยโดยเฉพาะการเป็นสนามฟุตบอลหรือสนามออกกำลังกาย ที่มีประชาชนโดยรอบมาใช้เป็นประจำ ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร เมื่อเร็วๆ นี้…