News

นิสิตแพทย์ มศว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สำนึกในคุณูปการ “อาจารย์ใหญ่”

 เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในรายวิชาของการเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิต วิชา GROSS ANATOMY หรือ วิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แล้ว (เพิ่มเติม…)

มศว สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ คุณหมอเจ้าของแนวคิด คลินิกฟ้าใส (คลินิกให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2563 สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น

เรียนวิทย์ – กีฬาฯ ที่ มศว  TOP 5 สถาบันการสอน วิทย์-กีฬา ในไทย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาธารณสุขศาสตร์

21 อาจารย์ มศว “อาจารย์มืออาชีพ” มาตรฐานสหราชอาณาจักร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

คลินิกวิจัย มศว ติวเข้ม เทคนิคการอ้างอิงงานวิจัย

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เรื่อง “เทคนิคการอ้างอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี

พลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” สู่โรงพยาบาลชลประทาน มศว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาลชลประทาน ได้จัดงาน “ขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้”…

มหาวิทยาลัยเด็ก มศว เปิดโลกกายวิภาคศาสตร์

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

MOU มศว – ซีดีจี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

“เปิดหอพัก 2563” กิจกรรมชาวหอ เน้นการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เรียน “หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ” AI มศว  ตอบโจทย์ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว เห็นทีจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนี่เอง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ประเทศพัฒนาก้าวไกลไปข้างหน้า เพราะความเป็นประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรจนทำให้ไทยเรากลายเป็นประเทศผู้ส่งออก (เพิ่มเติม…)