News

มศว ทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ …

More’s coffee Coffee innovation กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟของ มศว

งานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการอุดมศึกษา ตลอดจนความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราก็มีงานวิจัยคุณภาพมากมายในหลายด้านที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ วันนี้จะพาไปรู้จักกับงานวิจัยอีกเรื่องที่ทำจริงแล้ว เห็นผลจริงแล้ว เชื่อว่าจะถูกใจคอกาแฟเป็นอย่างมาก นั่นคืองานวิจัยเรื่อง ‘การพัฒนากระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอะราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย’  ภายใต้หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมกาแฟ ( Coffee innovation research unit )…

“มศว” ร่วมมือ “รพ. ธนบุรี” ร่วมวิจัยกัญชา หวังยกระดับการแพทย์ไทย

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิจัยกัญชาใช้ในทางการแพทย์เพื่อการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เพื่อให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงวจรแก่ประชาชน เป็นศูนย์ Excellent Center เปิดให้บริการตลอด 24…

SWU BEST เทคนิคการสอนออนไลน์ให้ มศว เป็นเลิศทางวิชาการ

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ได้มีการถ่ายทอดสด…

มศว ร่วมมือ Eventpop

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัยระหว่างบริษัท eventpop (อีเว้นท์ป็อป) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)   (เพิ่มเติม…)

“Business Across Crisis” วิถีชีวิตใหม่ : ธุรกิจในสถานการณ์วิกฤต ทัศนะจากหมอเฉลิมชัย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 5*BAs National Conference 2020 “Business Across Crisis” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว…

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาแบบ New Normal

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รับมอบ Face Shield จาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

รร. สาธิต มศว รับมือเปิดเทอม ชูนวัตกรรมเรียนสอนออนไลน์ ผ่าน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์”  แห่งแรก หวังเป็นต้นแบบ รร.ทั่วประเทศ 

วันที่  1 กรกฏาคมศกนี้ เป็นการเปิดเทอมหลังจากที่มติของรัฐบาลให้ประกาศเปิดโรงเรียนทั่วประเทศ หลังการปิดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทีมข่าว SWU Weekly ออนไลน์ของเรานัดสัมภาษณ์กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ก่อนโรงเรียนสาธิต มศว เราจะเปิดไม่กี่วัน ถึงเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันนี้

แสดงความยินดี อาจารย์ มศว รับทุน Newton Fund

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The Royal Academy of Engineering…

เตรียมสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่

บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) แจ้งว่า บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ได้รับงานก่อสร้างใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16…