News

นิสิต โพธิฯ มศว ใช้การสื่อสารชาติพันธุ์ สื่อสาร “โควิด-19”

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อกิจการทุกภาคส่วน การรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในทุกพื้นที่เป็นไปในหลายรูปแบบ ซึ่งพื้นที่ของชุมชนคนชาติพันธุ์ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการสื่อสารในวิธีเฉพาะคือการใช้ภาษาชาติพันธุ์นั้นๆ (เพิ่มเติม…)

2 อนุสิทธิบัตรงานวิจัย มศว

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์ “อัลลอยทองแดงทดแทนเงินสำหรับผลิตเครื่องประดับ” และขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์…

คุยกันประสานมิตร “โรคระบาดในมิติของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์”

ชวนพูด ชวนคุย เพื่อร่วมค้นหาคำตอบจากข้อเท็จจริงในเชิง ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ จากผู้รู้ 2 ท่าน อ.ดร. ชาติชาย มุกสง และ อ.ดร.ชูเดช โลศิริ ที่จะมาไขข้อข้องใจให้ได้รับทราบกันจัดโดย MITR ACADEMY โดย…

มศว เปิด SWUTEL บริการที่พักฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์

เป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะยืดเยื้อยาวนานจนกว่าจะมีวัคซีน พร้อมกับการประกาศเคอร์ฟิว (Curfew)  ของเรา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ก่อให้เกิดการปรับตัววิถีชีวิตปกติแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal รวมไปถึงชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน มอบเงินสู้โควิด-19

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำโดยคุณทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมฯ นายสมมาตร คุณประคัลภ์ รุ่น 23 และ คุณขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ รุ่น 37 กรรมการสมาคม พร้อมทั้งคุณหมอศิษย์เก่า 3 ท่านได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนเงิน 100,000…

มอบอาหารกลางวันนิสิตหอพัก สร้างขวัญและกำลังใจ สู้ COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้าน การดูแลตัวเองและสังคมที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกว่า “Social distancing” ทำให้การเรียนการสอนต่างๆ ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของทั้งนิสิตและอาจารย์ รวมถึงนิสิตหอพัก ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะประกาศปิด แต่นิสิตยังคงคงใช้ชีวิตอยู่ที่หอพัก มศว องครักษ์ จึงทำให้เกิดกิจกรรมมอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่พักอยู่ในหอพัก เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน…

ชุมชนมหาวิทยาลัย เปิดกลุ่ม “ฝากร้าน-ตลาดนัดออนไลน์” ช่วยเศรษฐกิจพิษ COVID-19      

ผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซา การประกาศสั่งปิดตลาดนัดจากรัฐบาล ทำให้ผู้ค้าเดือดร้อน รายได้ตกต่ำ ล่าสุดชุมชนชาวมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการจัดตลาดนัดเป็นประจำของแต่ละมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน-แบ่งจ่าย”มศว” ร่วมด้วยช่วยนิสิต-พ่อแม่

52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน ช่วย‘น.ศ.-พ่อแม่’ สู้วิกฤต โควิด รมว.อุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือ หลายสถาบันขานรับนโยบาย (เพิ่มเติม…)

MITR ACADEMY ขออาสา ชวนพูด ชวนคุย สู่ความรู้เรื่อง โควิด-19 จาก “หมอเฉลิมชัย” “จะเกิดมาตรฐานดำเนินชีวิตใหม่ New Normal”

เริ่มแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ด้วยการระดมสรรพกำลังมันสมองของกับกูรูผู้รู้ระดับประเทศในหลากมิติหลายภาคส่วน มาร่วมกันหาแนวทางที่เราจะผ่านเหตุการณ์วิกฤต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว และ วศ. อว. ร่วมมือพัฒนาวัสดุซีเมนต์ทางทันตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และนายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม