News

เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มศว

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ศิษย์เก่า มศว บางเขน (เพิ่มเติม…)

ฮือฮา!! ‘มศว’ เปิดหลักสูตรใหม่ ‘วิศวกรรมคอนเสิร์ต’ ดึงป๋าเต็ด นั่งที่ปรึกษา ฝึกงานบีบีซี

จากกรณีที่ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรแปลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเรียน (เพิ่มเติม…)

รพ.ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

นับเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งที่สำคัญยิ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือโรงพยาบาลชลประทาน ในการจัดการบริการด้านการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (เพิ่มเติม…)

มศว คว้าที่ 1 ของไทย

จากการเปิดเผยของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีแก่ชาว มศว อีกครั้ง (เพิ่มเติม…)

มศว จัดงานวันเด็ก เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดงานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว แสดงความยินดีกับหมอไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนิสิตทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน https://www.brighttv.co.th/latest-news/318903 มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก ทปอ.ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา ดิ้นหาทางออก ประธาน ทปอ.เผยทีแคส 2562 มหาวิทยาลัย 92 แห่ง รับนักศึกษา  3.9 แสนที่นั่ง แต่เด็กสมัครเรียนไม่ถึง 3…

บัณฑิตใหม่ มศว

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

อธิการบดี มศว มุ่งมั่นปั้นนิสิตสู่การรับใช้สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ว่า (เพิ่มเติม…)

ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ 2562 มอบความสุขแก่ชาว มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ 2562 เพื่อส่งมอบความสุขแก่บุคลากรน้องพี่เพื่อนพ้องผู้ร่วมงานชาว มศว ทั้งที่ มศว องครักษ์และประสานมิตร ในชื่องาน แฟนซีปีใหม่ 2019 SWU Around The World Night Party…