News

แฟชั่น มศว CCI มิติใหม่ ผลงานแฟชั่นนิพนธ์ ในรูปแบบ LIVE AND VIRTUAL

จากการเปิดเผยของ อาจารย์ ดร.ทรงกลด คำสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า “ในช่วงวันแม่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา เราได้มีการเผยโฉมผลงานแฟชั่นนิพนธ์ในรูปแบบใหม่ที่มีการนำเสนอผลงานของนิสิตแฟชั่น หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ขึ้น

CCI มศว ตอบรับนวัตวิถียุคโควิด ให้จิวเวลรี่เป็นมากกว่าเครื่องประดับ ผุดแนวคิด “ลดสัมผัส touchless”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมพลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับประเทศไทย ด้วย BORN STRONG “โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน” มุ่งสร้างแบรนด์ พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากลอย่างมืออาชีพ เข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

 “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในสากลอย่างแพร่หลาย

สภามหาวิทยาลัย มศว มอบโล่อาจารย์ต้นแบบ

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่

มุมมองของคณบดีอัญชลี “มนุษยศาสตร์มุมมองใหม่กับการเรียนภาษาสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องมุมมองมนุษยศาสตร์กับการเรียนภาษาในมิติใหม่ เพื่อนำพาคณะมนุษยศาสตร์ในความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารสูงสุดของคณะไปสู่ก้าวใหม่ในความปกติใหม่ที่ไม่ปกติหรือ New Normal ในวันนี้ (เพิ่มเติม…)

นิสิตวิทยาฯ มศว คว้า 6 เหรียญรางวัล ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิต

“ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” มรดกจากหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เพื่อเป็นที่รักษาสุขภาพกาย และเยียวยาสุขภาพใจ

“ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” มรดกจากหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เพื่อเป็นที่รักษาสุขภาพกาย และเยียวยาสุขภาพใจประมวลภาพถ่ายแห่งความประทับใจจากกิจกรรม “มุมโปรดตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” เนื่องในโอกาสปิดปรับปรุงตึก 80 ปี ปัญญานันทะ

นิสิต CCI มศว คว้า 12 เหรียญรางวัล นวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ จากการประกวดผลงานในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020 โครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 จำนวน 9…

มศว ร่วมมือ ม. Guangdong Ocean

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ Guangdong Ocean University Cunjin College โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mr. Min Li (Chairman Guangdong…

เตรียมเป็นมัคคุเทศก์รุ่นใหม่

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1  (เพิ่มเติม…)