News

Center Point พื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้นิสิต

ถ้าเราชาว มศว จะเห็นตรงกันว่าทุกวันนี้นิสิตคือประชากรส่วนใหญ่และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครูและบุคลากร นิสิตคือหัวใจของการอยู่ยั้งยืนยงของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

เปิดแล้ว SWU SHOP   

11 กุมภาพันธ์วันนี้ ฤกษ์งามยามดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่รักที่เรียนของเราชาว มศว ได้เปิด SWU SHOP (เพิ่มเติม…)

4 นิสิต มศว รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

เด็กดี เด็กฉลาด ชาติเจริญ นิสิตดีนิสิตเก่งก็เปรียบเสมือนดาวดวงที่หนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

เผย มนตรามหามงคล ผลงานนิสิตจิวฯ ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว

คิดเป็น ทำเป็น ขายเป็น ดูเป็น คือหัวใจของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตจิวเวลรี่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2535 โดยได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจพัฒนายอดส่งออก 4 แสนล้านบาท

วิทยาฯ มศว เจ๋ง รับรวด 3 รางวัลวิจัย วช.

ทีมนักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลจากเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2562

มศว มีดีเพราะมีครูมืออาชีพ  

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดำเนินการในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษา ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้าน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

ETDA ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ

ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ปีที่ 4 ชู “Young talent Platform” ครั้งแรกในไทย

หมอวรวิทย์ หมอรุ่นแรก มศว เชิดชูให้เป็นแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

แพทยสมาคมฯ ในฐานะองค์การที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสวัสดิภาพและความมั่นคงในวิชาชีพแพทย์ ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ (เพิ่มเติม…)

มารุตต์ แสงสุข นิสิตต้นแบบนิสิตดีมีคุณภาพ มศว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม…)

มศว จะใช้เงินงบปี 63 อย่างไรดี

นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราจะได้หาแนวทางการบริหารจัดสรรเงินงบประมาณปี 2563 กันแต่เนิ่นๆ (เพิ่มเติม…)