News

ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ รับรางวัลงานวิจัย “เหรียญทอง” “Rapid DNA strip test for COVID-19”

ขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์…

เปิดใจ รองชลวิทย์ ผู้กุมบังเหียน “มศว เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และ รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับเครือ “มติชน” และรับบทบาทหน้าที่ใหม่ล่าสุดด้วยตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม กับภารกิจใหญ่ทั้งเรื่องของแผนยุทธศาสตร์งบประมาณและงานกิจการเพื่อสังคมที่คุ้นเคยของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายที่ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ยังคงสืบสานและยึดมั่นมาในการประกาศตัวเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีใหม่ (New Normal) งานวิจัยสร้างสรรค์ มศว เราจะอยู่กับผ้าไทยได้ทุกวัน

New Normal หรือวิถีใหม่ อาจมิได้หมายความเฉพาะการใช้ชีวิตใหม่ในช่วงที่ผู้คนทั่วโลกต่างกำลังเผชิญสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ผ่านมาปีหนึ่งแล้วและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ในวงการแฟชั่นเองก็ได้มุ่งมั่นทำงานวิจัยใหม่ๆ ให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ด้วยเช่นกัน เฉกเช่นงานวิจัยผ้าไหมไทยผสมผสานกับผ้าทอพื้นถิ่นหลากหลายของอาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมหม่อนไหม

มศว ร่วมมือ ม.นวมินทราธิราช แถลง ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แถลงข่าวออนไลน์ “ ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที” (ชุดตรวจสำหรับค้นหายีนเชื้อไวรัส SAR-CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว) “ประหยัด ใช้งานง่าย ให้ผลเร็ว”

มศว ขานรับ อว. “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มศว” ยกระดับเศรษฐกิจ จ้างงานบัณฑิตจบใหม่

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มศว ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพให้นิสิต ภาษาเพื่อการสื่อสาร มนุษย์ฯ มศว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ “พัฒนาศักยภาพก่อนการฝึกงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม- 18 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีอาจารย์ ดร.สุพัชรี เมนะทัต…

หลักสูตรดีที่น่าเรียน “นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ” มศว

หลักสูตร “นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ” สาขาที่เปิดไปเมื่อปี 2 ปีที่แล้วของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนที่คาดว่าจะเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

กายภาพบำบัด มศว เรียนออนไลน์ ลดเสี่ยง โควิด 19   

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรต้นแบบที่ประสานองค์ความรู้ระหว่างกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ ในปัจจุบันคณะกายภาพบำบัด มศว เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาต่อด้วยวุฒิปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี…

นิสิตพยาบาล มศว ทำดีด้วยหัวใจ

จากกรณีที่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ทำดีด้วยหัวใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเคราะห์ร้ายถึง 2 กรณี ได้ช่วยสร้างเสริมภาพลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว ให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นแและชื่อเสียงมาสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม…)

ยุภาพร โททองดี นิสิตพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวยุภาพร โททองดี ในโอกาสที่รับรางวัลนิสิตพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ในงานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม…)