Event

SWU STREET ART งานอาร์ตของคนคูล

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงาน SWU STREET ART ครั้งที่1  จัดโดย องค์การนิสิต มศว ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดคูลของคนรักงานอาร์ต (เพิ่มเติม…)

มศว จัดงาน วันไหว้ครู เพื่อนิสิตรู้คุณพระคุณครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ส่วนกิจการนิสิตและองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด “โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” (เพิ่มเติม…)