Recommended Books

Recommend Book On December 2018

หนังสือ คือ อาหารสมอง วันนี้ Swu Zeed มีหนังสือดีๆ มาแนะนำให้อ่านกันหมือนเช่นเคย ไปอ่านพร้อมๆ กันเลย พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง ฉีกกฎการทำสไลด์ที่มีแต่คำพูด…

Recommended Books On October 2018

เดือนนี้ Swu Zeed มีหนังสือน่าอ่านมาฝากกัน 5 เล่มค่ะ สำหรับใครที่ชอบอ่านหนังสือหลากหลายแนว เชื่อว่ามีเล่มที่ถูกใจแน่นอน (เพิ่มเติม…)