SWU Comic

MIDNIGHT ควันหลงปีใหม่ 2019

“อยู่อย่างคนเหงาๆ อยู่กับความเดียวดาย  แม้ใครจะมองว่าทุกข์ แต่ฉันกลับสุขใจ” ควันหลงปีใหม่เทใจให้กับความเหงา เรื่อง/ภาพ : Natthida  Phithakmethakun

Once Upon a Day วันที่พบเธอ

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมว สัตว์โลกขนปุกปุยหัวโตตาโปน หยิ่งไม่ยอมให้ใครแตะตัว แต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมใจอ่อนให้กับทาสมนุษย์ที่ดูแลเอาใจใส่   เรื่อง / ภาพ : Natthida  Phithakmethakun

วันไหนซักผ้าวันนั้นฝนตก เฮ้!

Laundry…จะตกเมื่อไหรก็ตกได้แต่จะมาตกวันที่ซักผ้าไม่ได้ ✍️เรื่อง/ภาพ : Natthida  Phithakmethakun