Lifestyle

ห้องสมุดปรับเวลาการให้บริการ

ห้องสมุดปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 24 พ.ค. 64 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม…)

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (Short course) “การพูดเฉพาะอาชีพ”

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (Short course) “การพูดเฉพาะอาชีพ” (เพิ่มเติม…)

SWU – BEST: Effective Online Teaching

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรม “SWU – BEST: Effective Online Teaching” (เพิ่มเติม…)

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์ (เพิ่มเติม…)

ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน

มาแล้ว!! โจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน (เพิ่มเติม…)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) (เพิ่มเติม…)

พี่วิทยาอาสาคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย

คณะวิทยาศาสตร์ “เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสาช่วยคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย” ภายใต้กิจกรรม “พี่วิทยาอาสาคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย” (เพิ่มเติม…)

กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup เป็นประจำทุกเดือนมิถุนายน

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษา (เพิ่มเติม…)

สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”