warunee

เชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว คว้า 27 เหรียญ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม

มศว สีเขียว 5 เดือนลดถุงพสาสติก 5 แสนใบ ซีพีออลล์ สนับสนุน แปลงเป็นเงินกว่าแสนบาทช่วยผู้ป่วยยากไร้

โครงการ“ปฏิเสธถุง ได้บุญ” ในระยะแรกใช้เวลา 145 วัน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 587,830 ใบ รวมเป็นเงิน 117,566 บาท มอบให้กับ “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน

“เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มเครือข่ายนิสิตให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน สานสัมพันธ์พี่น้องเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนช่วยเพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเพื่อนนิสิตและร่วมกันหาแนวทางในการเข้าถึงและช่วยเหลือเพื่อนนิสิตอย่างรวดเร็ว กว้างขวางและทันเหตุการณ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน…

กิจกรรมเปิดหอพัก 2562 สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า คือบริการตรวจเช็คจักรยานของนิสิตที่อาศัย (เพิ่มเติม…)

วันเด็ก มศว ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ด้วยแนวความคิด“เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ โดยมี ผศ.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ…

โรคกระจกตาอักเสบ ความเสี่ยงจากการติดเชื้ออะแคนทามีบา

อาจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการใช้คอนแทคเลนส์มีปัญหามาก สถิติในอเมริการะบุว่าการติดเชื้อผ่านคอนแทคเลนส์เพิ่มจำนวนมากขึ้นใน 5 ปีที่ผ่านมา…

“Trust” ไวรัลคลิป จากนิสิตแพทย์ มศว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากแพทยสภา

“นิสิตแพทย์” ที่ได้รับรู้ที่ผ่านมาอาจจะมีภาพลักษณ์ของการเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการ แต่น้อง ๆ นิสิตแพทย์ในปัจจุบัน มีความสามารถต่าง ๆ หลากหลายด้าน เช่นเดียวกับน้อง ๆ นิสิตแพทย์กลุ่มนี้ได้ร่วมกันทำคลิปไวรัลส่งเข้าประกวดคลิปสั้นเพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมจากแพทยสภาในโอกาสครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมประกาศผลการประกวด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561…

SWU Zero Waste สร้างความตระหนักลดใช้พลาสติก

ในยุคปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังร่วมกันแก้ปัญหานี้กันอย่างจริงจัง ส่วนประเทศไทยนั้นก็มีการจัดการขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนต่างก็เริ่มมีการรณรงค์ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง มศว เองก็ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นกัน

มศว เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนเยี่ยมชม องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ถึง 2 โรงเรียนด้วยกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี (เพิ่มเติม…)

The Grand Ramen Umai อร่อยใหญ่คับไส้คับพุง

ร้านเจ้าของฉายา “ราเม็งชามยักษ์” ที่ขึ้นชื่อเรื่องปริมาณที่เยอะ จุใจ ถูกอกถูกใจสายกินทั้งหลาย พร้อมรสชาติสัมผัสแท้สไตล์ญี่ปุ่นที่คุณไม่ต้องบินไปกินถึงไหนไกล เพียงแค่ไปที่ย่านใจกลางเมือง ในซอยสุขุมวิท 26 (เพิ่มเติม…)