warunee

“ODS Fashion Week” สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา ในทางสร้างสรรค์

ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้จัดการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก โดยคณะอาจารย์และนักเรียนชมรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตวิถีสู่ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินแบบชุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยพวน เพื่อสืบสานและต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมของไทย ผสานกับความทันสมัยของแฟชั่นในยุคปัจจุบัน ณ ลานกิจกรรม B ฝ่ายมัธยม รร.สาธิต มศว…

สาธิตฯ องครักษ์ สร้างผลงาน 2 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครนายก โดยสามารถทำผลงานคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3…

มศว รับนโยบายจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก ประชุมร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมนาการ…

มอบอาหารกลางวันนิสิตหอพัก สร้างขวัญและกำลังใจ สู้ COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้าน การดูแลตัวเองและสังคมที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกว่า “Social distancing” ทำให้การเรียนการสอนต่างๆ ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของทั้งนิสิตและอาจารย์ รวมถึงนิสิตหอพัก ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะประกาศปิด แต่นิสิตยังคงคงใช้ชีวิตอยู่ที่หอพัก มศว องครักษ์ จึงทำให้เกิดกิจกรรมมอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่พักอยู่ในหอพัก เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน…

พลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมสุขภาพ และฝึกทักษะผู้ตัดสิน

คณะพลศึกษา จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 โดยมีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือกีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาบาสเก็ตบอล ซึ่งมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่เป็นนิสิตและบุคลากร จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563…

“เปิดหอพัก 2563” กิจกรรมชาวหอ เน้นการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว ทำผลงาน 42 เหรียญ รั้งอันดับ 12 “THE SUN GAME”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAME”

โครงการ “มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2” ให้ความรู้ สร้างวินัยจราจร

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์…

ส่วนกิจการนิสิต สร้างเครือข่าย “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายพี่น้องเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 401

โอกาส 70 ปี มศว จัดงาน “เดิน-วิ่ง Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง  Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน และเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง