warunee

“เปิดหอพัก 2563” กิจกรรมชาวหอ เน้นการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว ทำผลงาน 42 เหรียญ รั้งอันดับ 12 “THE SUN GAME”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAME” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี…

โครงการ “มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2” ให้ความรู้ สร้างวินัยจราจร

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์…

ส่วนกิจการนิสิต สร้างเครือข่าย “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายพี่น้องเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 401

โอกาส 70 ปี มศว จัดงาน “เดิน-วิ่ง Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง  Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน และเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

วันเด็ก มศว 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล…

อธิการบดี มศว ให้โอวาททัพนักกีฬา สู้ศึก “THE SUN GAMES” 2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ และนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10- 19 มกราคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย…

มูลนิธิ มศว เพื่อสังคม มอบ 70 ทุน ในโอกาส มศว ครบรอบ 70 ปี

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน     โดยมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย…

วันสุขภาพจิต จัดกิจกรรมสร้างความสุข แนะแนวทางจัดการความเครียด

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มนิสิตเพื่อนช่วยเพื่อน จัดโครงการวันสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2562    โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อีกทั้งยังมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “How to be…

ประชุมเตรียมพร้อม เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 มศว เจ้าภาพ ชูประเด็นด้าน “จิตอาสา”

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์…