warunee

มอบอาหารกลางวันนิสิตหอพัก สร้างขวัญและกำลังใจ สู้ COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้าน การดูแลตัวเองและสังคมที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกว่า “Social distancing” ทำให้การเรียนการสอนต่างๆ ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของทั้งนิสิตและอาจารย์ รวมถึงนิสิตหอพัก ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะประกาศปิด แต่นิสิตยังคงคงใช้ชีวิตอยู่ที่หอพัก มศว องครักษ์ จึงทำให้เกิดกิจกรรมมอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่พักอยู่ในหอพัก เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน…

พลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมสุขภาพ และฝึกทักษะผู้ตัดสิน

คณะพลศึกษา จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 โดยมีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือกีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาบาสเก็ตบอล ซึ่งมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่เป็นนิสิตและบุคลากร จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563…

“เปิดหอพัก 2563” กิจกรรมชาวหอ เน้นการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว ทำผลงาน 42 เหรียญ รั้งอันดับ 12 “THE SUN GAME”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAME”

โครงการ “มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2” ให้ความรู้ สร้างวินัยจราจร

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์…

ส่วนกิจการนิสิต สร้างเครือข่าย “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายพี่น้องเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 401

โอกาส 70 ปี มศว จัดงาน “เดิน-วิ่ง Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง  Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน และเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

วันเด็ก มศว 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล…

อธิการบดี มศว ให้โอวาททัพนักกีฬา สู้ศึก “THE SUN GAMES” 2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ และนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10- 19 มกราคม 2563 

มูลนิธิ มศว เพื่อสังคม มอบ 70 ทุน ในโอกาส มศว ครบรอบ 70 ปี

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน     โดยมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย…