Keerati

ห้องสมุดปรับเวลาการให้บริการ

ห้องสมุดปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 24 พ.ค. 64 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม…)

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (Short course) “การพูดเฉพาะอาชีพ”

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (Short course) “การพูดเฉพาะอาชีพ” (เพิ่มเติม…)

RECOMMEND BOOK ON SEPTEMBER 2020

เดือนกันยา มีหนังสือเรื่องอะไรมาแนะนำนักอ่านกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ (เพิ่มเติม…)

SWU – BEST: Effective Online Teaching

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรม “SWU – BEST: Effective Online Teaching” (เพิ่มเติม…)

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์ (เพิ่มเติม…)

ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน

มาแล้ว!! โจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน (เพิ่มเติม…)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) (เพิ่มเติม…)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (เพิ่มเติม…)

Souvenir Design Contest: The Splendid Journey of Thailand 2020

บัณฑิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้ารางวัลชมเชยในการประกวด Souvenir Design Contest: The Splendid Journey of Thailand 2020

พี่วิทยาอาสาคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย

คณะวิทยาศาสตร์ “เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสาช่วยคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย” ภายใต้กิจกรรม “พี่วิทยาอาสาคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย” (เพิ่มเติม…)