Bhattaraporn

“มศว – มติชน” สองพันธมิตร จัดประชุมสันติภาพโลก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมมือกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

“ออกแบบเพื่อการแสดง” มศว หลักสูตรโดนใจ เปิดรับ TCAS 63 เท่านั้น

การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ในหลายคณะหลายสาขาวิชาในช่วง TCAS 63 นี้ เป็นที่เฝ้ารอคอยของน้องๆ นักเรียนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ “ออกแบบเพื่อการแสดง” ที่เปิดรับเฉพาะในช่วง TCAS 63 รอบที่ 2

HU Talk จุดประกายให้นิสิตลดการใช้ถุงพลาสติก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk เสนอแนวทางรักษ์โลก หัวข้อ “Reduce and Refuse plastic use @SWU” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์…

มศว ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมใหญ่ระดับชาติ APACT 2020 ขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเตรียมการและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมบุหรี่หรือสุขภาพ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2020 )

รพ.ชลประทาน มศว บุกเบิกสร้างเยาวชนหมอจิ๋วที่แม่แจ่ม สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้รักสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

(เพิ่มเติม…)

มศว คลินิก ให้ความรู้ ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่าง Smart

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย (เพิ่มเติม…)

CAT ประกาศผลรางวัลหนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ผลงาน Dining Room จาก มศว

CAT Channel โดย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวด ” CAT SHORT FILM 2019 : ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี “…

หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ มศว

แม้จะดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมในประเทศเราค่อนข้างซบเซา อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่และนโยบายของภาครัฐบาลว่าจะดำเนินการเปิดประมูล (เพิ่มเติม…)

เปลี่ยนผ่าน ‘หลักสูตรด้านสังคม’ Mix ศิลป์-เทคโนโลยี ทำงานหลากหลาย

การศึกษาไทยในตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เห็นได้ชัดเจนว่ามุ่งพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก เพราะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศเข้มแข็งและแข่งขันนานาประเทศได้ (เพิ่มเติม…)

4 นิสิต มนุษย์ฯ มศว รับทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับทุนการศึกษาจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “ 60 ปี วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”