Bhattaraporn

เรียนวิทย์ – กีฬาฯ ที่ มศว  TOP 5 สถาบันการสอน วิทย์-กีฬา ในไทย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาธารณสุขศาสตร์

21 อาจารย์ มศว “อาจารย์มืออาชีพ” มาตรฐานสหราชอาณาจักร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

คลินิกวิจัย มศว ติวเข้ม เทคนิคการอ้างอิงงานวิจัย

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เรื่อง “เทคนิคการอ้างอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี

พลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” สู่โรงพยาบาลชลประทาน มศว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาลชลประทาน ได้จัดงาน “ขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้”…

มหาวิทยาลัยเด็ก มศว เปิดโลกกายวิภาคศาสตร์

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

MOU มศว – ซีดีจี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน “หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ” AI มศว  ตอบโจทย์ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว เห็นทีจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนี่เอง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ประเทศพัฒนาก้าวไกลไปข้างหน้า เพราะความเป็นประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรจนทำให้ไทยเรากลายเป็นประเทศผู้ส่งออก (เพิ่มเติม…)

แม็คโคร จับมือ 17 สถาบันการศึกษา สร้างโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราที่วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มศว ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ  “พัฒนาเด็กพิเศษ” 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ร่วมด้วย ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

SWU JOB FAIR 2020 มศว นัดพบแรงงานครั้งที่ 28 สร้างโอกาสงานแก่นิสิต

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ…